Hà Nội

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu

16/10/2019 16:28

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Sơn mặt ngoài các nhà A, B, C, D và phòng thường trực, hành lang, cầu thang trụ sở 16 Lê Hồng Phong; cải tạo sân gạch trước nhà A, nhà D và xung quanh phòng thường trực; ngăn phòng bếp ăn cơ quan, thay phào gỗ phòng 102 nhà A.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp năm 2019.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 17 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 07 tháng 11 năm 2019.

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội (số điện thoại: 080.48388, Fax: 080.48614).

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2019 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Top