Hà Nội

Cổng TTĐT Chính phủ mời chào hàng cạnh tranh

04/10/2016 14:48

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Nâng cấp mở rộng khả năng cung cấp đa định dạng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện trên internet và thiết bị di động thông minh

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 08 giờ 30, ngày 10 tháng 10 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 17 tháng 10 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Số Điện thoại: 080.49135. Fax: 080.48614.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Top