Hà Nội

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mời thầu

16/11/2017 10:18

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Công khai tiến độ giải quyết hồ sơ các bộ, ngành, địa phương trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 30 ngày 16 tháng 11 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 27 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Số Điện thoại: 080.48434. Fax: 080.48614.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2017 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Top