Hà Nội

Cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức phải gương mẫu đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội phải quán triệt các chủ trương, giải pháp cấp bách về kiềm chế gia tăng và đẩy lùi tai nạn giao thông nêu tại các văn bản liên quan của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức trong các cơ quan mình, trong đó lưu ý phải gương mẫu thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy do Thành ủy Hà Nội phát động.

28/09/2007 11:15

Hãy đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy - Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan, đoàn thể Trung ương: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức cơ quan mình tích cực triển khai thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đưa tin theo hướng tích cực, thường xuyên hơn về chủ trương, giải pháp cấp bách về kiềm chế gia tăng và đẩy lùi tai nạn giao thông theo cách thức tiếp cận tối đa số độc giả, khán giả, thính giả, từng người dân để hiểu và thực hiện.

Văn Hiến

(Nguồn: Công văn 5473/VPCP-CN )

Top