Hà Nội

Các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết các điểm tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) chỉ đạo UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu khẩn trương hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết các điểm tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và gửi về Bộ NN và PTNT.

27/09/2007 17:30

Trên cơ sở đó, Bộ NN và PTNT sẽ tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể, bao gồm cả kết quả rà soát các tuyến đường liên xã, đường đến các khu, điểm tái định cư chưa có danh mục tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp theo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ tổng mức đầu tư hiệu chỉnh dự án thành phần di dân, tái định cư cùng với các dự án thành phần khác thuộc Dự án thủy điện Sơn La trong quý IV năm 2007 để báo cáo Quốc hội.

Phương Lan

(Nguồn: Công văn 5403/VPCP-NN )

Top