Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng giữ chức Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga

(Website Chính phủ) - Ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cử Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, giữ chức Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học - kỹ thuật, kiêm Trưởng Tiểu ban Việt-Nga xử lý các vấn đề liên quan đến Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsopetro.

26/09/2007 16:15
Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức hoạt động của Phân ban Việt Nam phù hợp với Quyết định số 258/TTg ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật và văn hóa với nước ngoài.
Mai Hương
(Nguồn: Quyết định số 1279/QĐ-TTg)
Top