Hà Nội

Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Nhà khách 108 Nguyễn Du

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Duy Hưng, chuyên viên thuộc Nhà Khách 108 Nguyễn Du, Hội trường Thống Nhất, giữ chức Phó Chủ Nhiệm Nhà khách 108 Nguyễn Du.

10/01/2011 12:05

Ngày 10/1/2011, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thúy, chuyên viên Phòng Văn Thư, Vụ Hành Chính, đến giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Lưu trữ, Vụ Hành chính.

Huy Đỗ

(Nguồn: Quyết định số 46, 48/QĐ-VPCP)

 

Top