Hà Nội

Bổ nhiệm cán bộ Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Trung tâm Hội nghị Quốc gia

(Chinhphu.vn) - Ngày 06/1/2011, Văn phòng Chính phủ đã có các quyết định bổ nhiệm cán bộ thuộc Trung tâm Hội nghị quốc tế (TTHNQT) và Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TTHNQG), 2 đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc VPCP.

07/01/2011 13:59

Với TTHNQT, VPCP bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ cụ thể như sau: Bà Trần Thị Việt Anh, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài vụ, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Phòng Tài Vụ.

Các cán bộ giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài vụ nay bổ nhiệm như sau: ông Đinh Xuân Hợp giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch; bà Phan Thị Hồng giữ chức Phó trưởng Phòng Phòng Tài vụ.

Đối với TTHNQG, các cán bộ được bổ nhiệm cụ thể như sau: ông Vũ Quang Lâm, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Phòng Quản trị.

Các cán bộ giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị được bổ nhiệm như sau: ông Phan Xuân Đô và ông Nguyễn Giang Sơn giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Quản trị; bà Dương Thị Thu Hương giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Với các cán bộ giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Tài vụ - Kế hoạch - Thị trường nay bổ nhiệm như sau: ông Phạm Thanh Quang và bà Hoàng Thị Huyền Châu giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán - Tài vụ; bà Nguyễn Lan Hương giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch; ông Phùng Đức Chiến giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Ngày 5/1/2011, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tiếp nhận ông Trần Thoang, công chức thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan - Tổng cục Hải quan, về công tác tại Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, kể từ ngày 6/1/2011.

Huy Đỗ

 

Top