Hà Nội

Bổ nhiệm cán bộ một số đơn vị

(Chinhphu.vn) - Ngày 10/1/2011, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cấp Phó Vụ trưởng và cán bộ Hàm Vụ trưởng, Hàm Vụ phó thuộc các đơn vị của VPCP.

11/01/2011 17:59
Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm lại có thời hạn đối với các cán bộ sau: ông Nguyễn Trọng Dũng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, ông Lưu Văn Sáu giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, ông Phạm Vũ Hùng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc tế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm có thời hạn bà Cao Thị Lệ, chuyên viên chính Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ này.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Vụ trưởng thuộc Vụ Quan hệ quốc tế được bổ nhiệm giữ Hàm Vụ trưởng.  Ông Nguyễn Thanh Hải, chuyên viên chính Vụ Quan hệ quốc tế, được bổ nhiệm giữ Hàm Vụ phó Vụ này.

Các cán bộ là chuyên viên cao cấp thuộc Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ được bổ nhiệm giữ Hàm Vụ phó là: ông Tạ Công Hoan, ông Nguyễn Đình Hào và bà Vũ Thị Mai.

Các cán bộ là chuyên viên chính Vụ Khoa giáo - Văn xã được bổ nhiệm giữ Hàm Vụ Phó là: bà Nguyễn Thị Mỹ Dung và ông Đậu Xuân Cảnh.

* Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã có quyết định đồng ý trường hợp ông Lê Hoàng Nam được thôi việc để thực hiện tinh giản biên chế kể từ ngày 1/1/2011. Ông Lê Hoàng Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản, tài liệu của cơ quan, nộp Thẻ cán bộ, công chức theo quy định.

Huy Đỗ

(Nguồn: Các Quyết định từ 51 đến 61, 71/QĐ-VPCP)

Top