Hà Nội

Ban hành Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006-2010

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1290/QĐ-TTg ban hành Danh mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006-2010. Theo đó, những dự án trong Danh mục này là những dự án quan trọng đã được chấp thuận về chủ trương đầu tư và Danh mục này có thể được điều chỉnh theo từng giai đoạn cụ thể phù hợp với yêu cầu của quá trình phát triển.

28/09/2007 10:00

Ảnh minh họa

Cụ thể, Danh mục nêu trên gồm 163 Dự án, được chia thành 3 ngành chính: Công nghiệp - Xây dựng; Nông, lâm nghiệp và Thủy sản; Du lịch - Dịch vụ.

Ngành Công nghiệp - Xây dựng gồm 109 Dự án thuộc các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng; khai khoáng và luyện kim; cơ khí chế tạo; công nghiệp điện lực; công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp hóa chất; công nghiệp vật liệu xây dựng; công nghệ cao và kỹ thuật cao, mới. Ngành Nông, lâm nghiệp và Thủy sản gồm 6 Dự án. Ngành Du lịch - Dịch vụ gồm 48 Dự án chia ra các ngành cụ thể sau: Bưu chính - Viễn thông; Y tế, Giáo dục - Đào tạo; Hạ tầng đô thị, khách sạn, du lịch.

Tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án, Thủ tướng Chính phủ có thể quyết định thành lập các nhóm công tác bao gồm đại diện có thẩm quyền của các Bộ, ngành và địa phương liên quan để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề cụ thể của dự án.

Quyết định cũng nêu rõ, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong việc chuẩn bị thành lập dự án và trong quá trình triển khai dự án; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tài liệu giới thiệu dự án làm cơ sở cho việc vận động đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, tổng hợp tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trong danh mục, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phương Lan

(Nguồn: Quyết định số 1290/QĐ-TTg)

Top