HỆ THỐNG VĂN BẢN

Số ký hiệu Ngày BH Trích yếu
8597/VPCP-ĐMDN 08/09/2018 V/v báo cáo hiện trạng tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
8595/VPCP-CN 08/09/2018 V/v nghiên cứu kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên
8601/VPCP-V.I 08/09/2018 V/v xử lý thông tin phản ánh của báo chí xảy ra tại tỉnh Phú Thọ
8554/VPCP-V.I 07/09/2018 V/v kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh Tây Ninh
8570/VPCP-KTTH 07/09/2018 V/v áp dụng thuế xuất khẩu đối với sản phẩm tái chế, xử lý chất thải
8556/VPCP-V.I 07/09/2018 V/v giải quyết vụ việc 127 ha đầm tại phường Nam Hải, quận Hải An (thành phố Hải Phòng)
8555/VPCP-V.I 07/09/2018 V/v kết quả xử lý thông tin phản ánh của báo chí xảy ra tại hồ Dầu Tiếng
340/TB-VPCP 07/09/2018 Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Diễn đàn Phát triển Dân tộc Thiểu số năm 2018 chủ đề: "Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận Chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số"
336/TB-VPCP 04/09/2018 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
8360/VPCP-QHĐP 04/09/2018 V/v chuẩn bị phiên họp UBTVQH
8349/VPCP-KTTH 04/09/2018 V/v Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường
8343/VPCP-KGVX 04/09/2018 V/v tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13
8252/VPCP-NN 31/08/2018 V/v giãn tiến độ nộp tiền sử dụng khu vực biển cho Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1
8246/VPCP-QHĐP 31/08/2018 V/v xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Phú Yên
8325/VPCP-KGVX 31/08/2018 V/v tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn
8259/VPCP-QHĐP 31/08/2018 V/v ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trong chuyến khảo sát, làm việc tại Bắc Kạn
8257/VPCP-CN 31/08/2018 V/v xử lý thông tin báo nêu
8282/VPCP-CN 31/08/2018 V/v thông tin báo Thanh niên nêu về phát triển các dự án điện mặt trời
8298/VPCP-KTTH 31/08/2018 V/v Báo cáo nội dung theo công văn số 4661/VPCP-KTTH
8276/VPCP-QHĐP 31/08/2018 V/v thực hiện kết luận của UBTVQH tại PH thứ 26