Chức danh quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra

17:43 | 15/10/2019

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 4/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Thành lập Ban Quản lý dự án triển khai Dự án hợp tác giữa VPCP với Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào giai đoạn 2020-2021

11:41 | 14/10/2019

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định 858/QĐ-VPCP về việc thành lập Ban Quản lý dự án triển khai Dự án hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Công đoàn VPCP: Nhiều hoạt động mang lại phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

14:20 | 14/10/2019

(Chinhphu.vn) - Công đoàn Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã triển khai hiệu quả các hoạt động trọng tâm của quý III, tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò, chức năng của Công đoàn với nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là các hoạt động mang lại phúc...