Một số văn bản CĐĐH của Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 11-2015 và chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 12-2015

17:28 | 27/11/2015

(Chinhphu.vn) - Trang tin điện tử Văn phòng Chính phủ xin giới thiệu một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2015 và chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 12/2015.

Người Phát ngôn Chính phủ nói về các khoản nợ của DNNN

21:31 | 27/11/2015

(Chinhphu.vn) - Việc Chính phủ cấp bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn là để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể huy động được nguồn vốn có giá trị lớn mà đôi khi các tổ chức tín dụng đòi hỏi việc thu xếp vốn cho các...

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

16:53 | 24/11/2015

(Chinhphu.vn) – Việc đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.