Thành lập Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh

13:29 | 16/10/2014

(Chinhphu.vn) - Ngày 15/10/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 1878/QĐ-TTg thành lập Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ TP Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2014

14:26 | 16/10/2014

(Chinhphu.vn) - Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014 được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ từ 1 - 10/11/2014 với khẩu hiệu “Văn phòng Chính phủ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 09 tháng 11 năm 2014”....

Kiên định lý tưởng sống dù ở bất kỳ giai đoạn nào

15:00 | 16/10/2014

(Chinhphu.vn) - Tuyên ngôn bất tử “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” của Lý Tự Trọng đã trở thành lập trường sống và chiến đấu của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam sau này.