Tổ công tác của Thủ tướng: 5 năm hoạt động - 5 chuyển biến lớn

(Chinhphu.vn) - Trong 5 năm qua, Tổ công tác của Thủ tướng đã hoạt động rất chủ động, tích cực, đúng chức trách, nhiệm vụ; trung thực trong truyền đạt đầy đủ, kịp thời ý kiến chỉ đạo, lời động viên khen ngợi, cũng như những ý kiến nhắc nhở, phê bình của Thủ tướng đến các Bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra, tạo được những dấu ấn nổi bật cả về phương pháp, cách thức, kết quả đạt được trong hoạt động.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm Tổ công tác

(Chinhphu.vn) – Sáng nay (16/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, mô hình thiết chế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng lần đầu tiên được thành lập trong nhiệm kỳ này. 

Cắt giảm 'rừng thủ tục', gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân

(Chinhphu.vn) - Giảm “rừng thủ tục” trong kiểm tra chuyên ngành, giảm những rào cản liên quan đến thể chế, chính sách; cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước... là một trong số kết quả tích cực khẳng định sự hoạt động hiệu quả, sự nỗ lực, quyết liệt, quyết tâm, trách nhiệm của Tổ công tác trong thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. 

Tổ công tác của Thủ tướng: Góp phần tạo đột phá trong chuyển đổi phương thức làm việc

(Chinhphu.vn) - Là sáng kiến của người đứng đầu Chính phủ và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, Tổ công tác đã góp phần tạo đột phá trong chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đến nơi đến chốn và bảo đảm chất lượng.

Tổ công tác của Thủ tướng: Đóng góp vào thành tựu chung của nhiệm kỳ Chính phủ thành công

(Chinhphu.vn) - Hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng là một dấu ấn tích cực trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống hành chính Nhà nước; góp phần thúc đẩy các bộ, cơ quan, địa phương chuyển động mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người dân và doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ giới thiệu 2 ứng cử viên ĐBQH

(Chinhphu.vn) - 100% cử tri Văn phòng Chính phủ có mặt tại Hội nghị tín nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Phạm Bình Minh.

Tạo chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng

(Chinhphu.vn) - Chiều 11/3, Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tin tưởng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp

(Chinhphu.vn) - Sáng 11/3, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP) Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã tiếp ông Daniel J.Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động Công đoàn

(Chinhphu.vn) - Sáng 11/3, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho 28 tập thể và 12 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Công đoàn Văn phòng Chính phủ (VPCP) giai đoạn 2015-2020.

Thủ tướng đốc thúc xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, bảo đảm đến tháng 7/2021 hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo quy định. 100% cơ quan, tổ chức nhà nước hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và đề xuất phương án bảo đảm an toàn thông tin. Không thể xây dựng Chính phủ điện tử mà coi nhẹ an toàn thông tin.