Bốn bài học cải cách từ Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC

(Chinhphu.vn) - Một trong 4 bài học cải cách được nêu từ họp báo về APCI 2020 là việc thực hiện và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử để cải thiện và tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC cho doanh nghiệp là một nhiệm vụ cấp bách. Kết quả APCI qua ba năm 2018, 2019 và 2020 cho thấy nhóm TTHC có điểm APCI cao và có tiến bộ đáng kể qua các năm là nhờ vào việc áp dụng công nghệ thông tin.

Ngày 17/3, công bố Chỉ số về chi phí tuân thủ TTHC

(Chinhphu.vn) – Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sẽ tổ chức Họp báo công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020) vào ngày mai (17/3).

Thủ tướng yêu cầu không để nợ đọng nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng đề nghị các bộ, các cơ quan, địa phương không được chủ quan, không được sớm bằng lòng với kết quả đạt được, phải tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, không để nợ đọng nhiệm vụ.

Truyền 'lửa' cải cách của Thủ tướng tới các bộ, ngành, địa phương

(Chinhphu.vn) – Theo nhận định của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Tổ công tác của Thủ tướng đã giao "đúng người đúng việc"; không ngại va chạm, sát sao, tháo gỡ được nhiều vụ việc tồn đọng và truyền 'lửa", truyền đạt được sự quyết tâm và tinh thần, thông điệp cải cách của Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ, ngành, địa phương.

Tổ công tác của Thủ tướng: 5 năm hoạt động - 5 chuyển biến lớn

(Chinhphu.vn) - Trong 5 năm qua, Tổ công tác của Thủ tướng đã hoạt động rất chủ động, tích cực, đúng chức trách, nhiệm vụ; trung thực trong truyền đạt đầy đủ, kịp thời ý kiến chỉ đạo, lời động viên khen ngợi, cũng như những ý kiến nhắc nhở, phê bình của Thủ tướng đến các Bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra, tạo được những dấu ấn nổi bật cả về phương pháp, cách thức, kết quả đạt được trong hoạt động.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm Tổ công tác

(Chinhphu.vn) – Sáng nay (16/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, mô hình thiết chế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng lần đầu tiên được thành lập trong nhiệm kỳ này. 

Cắt giảm 'rừng thủ tục', gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân

(Chinhphu.vn) - Giảm “rừng thủ tục” trong kiểm tra chuyên ngành, giảm những rào cản liên quan đến thể chế, chính sách; cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước... là một trong số kết quả tích cực khẳng định sự hoạt động hiệu quả, sự nỗ lực, quyết liệt, quyết tâm, trách nhiệm của Tổ công tác trong thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. 

Tổ công tác của Thủ tướng: Góp phần tạo đột phá trong chuyển đổi phương thức làm việc

(Chinhphu.vn) - Là sáng kiến của người đứng đầu Chính phủ và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, Tổ công tác đã góp phần tạo đột phá trong chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đến nơi đến chốn và bảo đảm chất lượng.

Tổ công tác của Thủ tướng: Đóng góp vào thành tựu chung của nhiệm kỳ Chính phủ thành công

(Chinhphu.vn) - Hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng là một dấu ấn tích cực trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống hành chính Nhà nước; góp phần thúc đẩy các bộ, cơ quan, địa phương chuyển động mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người dân và doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ giới thiệu 2 ứng cử viên ĐBQH

(Chinhphu.vn) - 100% cử tri Văn phòng Chính phủ có mặt tại Hội nghị tín nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Phạm Bình Minh.