Bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối cho các hệ thống Chính phủ điện tử

(Chinhphu.vn) – Chiều 8/12, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Ban Cơ yếu Chính phủ trong công tác bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin của Văn phòng Chính phủ.

Đề nghị Bộ GD&ĐT tiên phong chuyển đổi số

(Chinhphu.vn) - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT tiên phong chuyển đổi số; không để nhiệm vụ nào Chính phủ giao quá hạn sau 31/12/2020; đẩy mạnh cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công và chỉ định một số trường Đại học thí điểm gửi nhận văn bản điện tử, từ đó nhân rộng ra toàn ngành.

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc Bộ GD&ĐT

(Chinhphu.vn) - Ngoài các điểm sáng của Bộ GD&ĐT trong thời gian chống dịch COVID-19, công tác tự chủ Đại học... Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đề nghị Bộ quan tâm không để nhiệm vụ Chính phủ giao nợ đọng, quá hạn; quan tâm đến tình trạng bạo lực học đường, công tác biên soạn sách giáo khoa...

Cổng Dịch vụ công quốc gia: Kênh hữu hiệu ‘hiện đại hóa’ TTHC

(Chinhphu.vn) - Sau 1 năm vận hành, những kết quả bước đầu của Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cho thấy đây là kênh hữu hiệu nhất ‘hiện đại hóa’ thủ tục hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ. Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong những giải pháp phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Bài 2: Phục vụ nhân dân hiệu quả là mục tiêu cải cách

(Chinhphu.vn) – Việc tích hợp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được yêu cầu không chạy theo số lượng mà quan trọng là phục vụ người dân hiệu quả nhất. Nếu dịch vụ công đưa lên mà không có quy trình tốt, không hiệu quả, vẫn là rào cản cho người dân thì không phải mục tiêu cải cách của Thủ tướng.

Cổng Dịch vụ công quốc gia: Xây dựng nền hành chính hiện đại, vì lợi ích nhân dân

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng từng nhấn mạnh, đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp đối với cải cách TTHC là vô cùng bức thiết. Làm tốt cải cách TTHC giúp ngăn chặn, xóa tiêu cực, tham nhũng vặt.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa VPCP Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào

(Chinhphu.vn) - Trong chương trình công tác tại Việt Nam, Đoàn công tác của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và Văn phòng Chính phủ (VPCP) Việt Nam đã cùng trao đổi kinh nghiệm công tác về thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại VPCP cũng như xây dựng Chính phủ điện tử.

Cổng TTĐT Chính phủ triển khai dự án hợp tác với Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/12, Đoàn công tác của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào đã đến thăm, tìm hiểu hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ban Quản lý dự án Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Ban Quản lý dự án Văn phòng Thủ tướng Lào.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

(Chinhphu.vn) – Chiều 3/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã có buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung tại Việt Nam Choi Joo Ho và Tổng Giám đốc Công ty phát triển tài sản Lotte Hà Nội Song Jung Ho.

Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.