Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Khẩn trương phát triển Website Chính phủ thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ và nâng cấp Mạng tin học diện rộng của Chính phủ (CPNet)

(Website Chính phủ) - Như Website Chính phủ đã đưa tin về đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4553/VPCP-TCCB ngày 16/8/2007, ngày 22/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý việc Website Chính phủ và Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ không tiếp nhận Mạng Tin học diện rộng của Chính phủ (CPNet), vì mạng này chưa được nâng cấp, và cổng thông tin điện tử thuộc Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ.

Website Chính phủ phối hợp với Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ khẩn trương phát triển thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ và nâng cấp Mạng CPNet

(Website Chính phủ) - Đó là một trong những nội dung được nêu trong báo cáo ngày 16/8 của Văn phòng Chính phủ gửi Thủ tướng Chính phủ trình bày lý do không tiếp nhận được cổng thông tin điện tử và mạng tin học diện rộng mới của Chính phủ - CPNet, từ Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ.

Website Chính phủ công bố Trang tin điện tử chính thức, duy nhất của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

(Website Chính phủ) - Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc cả trong và ngoài nước, Website Chính phủ vừa xuất bản lên mạng Internet toàn cầu Trang tin của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Văn phòng Chính phủ triển khai công việc nhiệm kỳ mới

(Website Chính phủ) - Ngày 16/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp triển khai các công việc của nhiệm kỳ công tác mới. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao và các Phó Chủ nhiệm, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ quán triệt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức

(Website Chính phủ) - Ngày 15/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị quán triệt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và triển khai công tác huấn luyện quân sự năm 2007 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ về công tác an ninh, quốc phòng trong tình hình mới.

Chuyển giao Đề án 112 về Bộ Bưu chính, Viễn thông

(Website Chính phủ) - Ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển giao các kết quả của Đề án 112 về Bộ Bưu chính, Viễn thông để tiếp tục khai thác, sử dụng cho các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước theo tinh thần Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước".

Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Văn phòng Chính phủ phải tham mưu, giúp việc tốt hơn để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành đất nước hiệu quả

(Website Chính phủ) - Sáng 2/8, Quốc hội Khóa XII đã phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Một số vị tân Bộ trưởng đã bộc bạch những suy nghĩ của mình khi được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao trọng trách.

Văn phòng Chính phủ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ

(Website Chính phủ) - Sáng 24/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2007). Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã tới dự và phát biểu ý kiến.

Thành lập Nhóm giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo về Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo

(Website Chính phủ) - Ngày 19/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao đã ký Quyết định số 818/QĐ-VPCP thành lập Nhóm giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo về Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo (gọi tắt là chiến lược CPRGS) và Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo (gọi tắt là Chương trình PRSC), đặt tại Văn phòng Chính phủ.

Trước 28/7/2007, hoàn thành việc chuyển giao trang bị, thiết bị thuộc Ban Điều hành Đề án 112 về Website Chính phủ và Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ

(Website Chính phủ) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại công văn thông báo ý kiến Thủ tướng số 3710/VPCP-WebCP, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn, thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã ký Quyết định thành lập Tổ công tác tiếp nhận trang bị, thiết bị thuộc Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ về Văn phòng Chính phủ để chuyển giao ngay cho Website Chính phủ và Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ trực tiếp quản lý, sử dụng, khẩn trương triển khai hoạt động Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.