Còn hai tỉnh có dịch cúm gia cầm nhưng không được chủ quan

Chiều 5-1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp giao ban tuần từ ngày 31-12-2005 đến 5-1-2006 với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; hai ban chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch cúm gia cầm, Phòng, chống dịch SARC và dịch cúm ở người, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm.

Xây dựng đề án lập tập đoàn công nghiệp cao su

Ngày 20/12, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Tổng Công ty Cao su Việt Nam xây dựng đề án thí điểm tập đoàn công nghiệp cao su, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con theo hướng đa ngành.