Cải cách thủ tục hành chính: Đột phá từ khâu cán bộ

(Chinhphu.vn) - Nâng cao năng lực và phẩm chất cán bộ, đẩy mạnh giám sát và cải tiến quy trình xây dựng pháp luật là những cơ sở để Đề án 30 đạt được mục tiêu tổng thể.

Thể chế vững mạnh tạo môi trường kinh doanh tốt

(Chinhphu.vn) - Khẳng định cải cách thể chế là một xu thế tất yếu không riêng của Việt Nam mà còn của nhiều quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thể chế vững mạnh sẽ tạo môi trường kinh doanh tốt.

Bổ nhiệm, điều động, tiếp nhận cán bộ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc đã ký một số quyết định bổ nhiệm, điều động và tiếp nhận cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2010

(Chinhphu.vn) – Tại Họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thời gian qua, kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ vững.

Phong trào thi đua, khen thưởng ngày càng thiết thực

(Chinhphu.vn)- Ngày 4/11, tại Hà Nội, Khối thi đua, khen thưởng các Bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2010.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ là Người phát ngôn của Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VPCP Nguyễn Tiến Dũng là người phát ngôn của cơ quan VPCP.

Phục vụ tốt về vật chất, kỹ thuật cho các cuộc họp Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Quy chế phối hợp phục vụ các cuộc họp tại phòng họp mới của Chính phủ. Theo đó, Vụ Tổng hợp là đơn vị chủ trì tổ chức phục vụ phiên họp Chính phủ, là đầu mối tập hợp, cung cấp tài liệu điện tử cho Trung tâm Tin học để đưa lên mạng nội bộ tại phòng họp.

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Trung tâm Hội nghị Quốc gia

(Chinhphu.vn) - Trung tâm Hội nghị Quốc tế (TTHNQT) và Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TTHNQG) là 2 đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Văn phòng Chính phủ (VPCP); có chức năng tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP, các hội nghị, hoạt động khác của Đảng, Nhà nước, Quốc hội khi có yêu cầu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP dự bế mạc EXPO Thượng Hải 2010

(Chinhphu.vn) - Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ bế mạc Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010 (EXPO Thượng Hải 2010) và thăm Thượng Hải từ 29/10-1/11/2010.

Đoàn thể thao Đảng bộ VPCP đạt giải cao trong Hội thao Đảng bộ khối

(Chinhphu.vn) - Tham gia Hội thao Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương năm 2010 (diễn ra trung tuần tháng 9/2010), Đoàn thể thao Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã đạt được nhiều giải thưởng cao.