Thông tin đầy đủ, chính xác cho nhân dân về tình hình KT-XH

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cho biết tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2010 phát triển theo chiều hướng tích cực và cần thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác, tạo tâm lý ổn định trong nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với công tác thanh niên

(Chinhphu.vn) - Đảng ủy Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên.

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng tin học nội bộ

(Chinhphu.vn) - Theo Quy chế của Văn phòng Chính phủ, nghiêm cấm cán bộ, công chức sử dụng thiết bị kết nối không dây như USB, 3G, điện thoại di động...) để gắn, lắp đặt, kết nối với các máy tính công vụ của VPCP, bao gồm các máy tính độc lập lưu trữ dữ liệu, văn bản, tài liệu mật; máy tính trong mạng LAN; máy tính trong mạng internet.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của VPCP giai đoạn 2011 - 2015

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ Nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của VPCP giai đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả công tác của VPCP, góp phần nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cải cách quy định hành chính, biến thách thức thành cơ hội

(Chinhphu.vn) – Cải cách thể chế hay quy định hành chính ngày càng trở nên quan trọng hơn, được nhiều quốc gia coi là công cụ để vượt qua khủng hoảng và biến các thách thức trở thành cơ hội mới.

Cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

(Chinhphu.vn) – Theo nhận định của các chuyên gia OECD, mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể, Việt Nam vẫn cần cải cách thủ tục hành chính hơn nữa để hỗ trợ tích cực tăng trưởng kinh tế.

Tăng cường phối hợp trong xây dựng luật

(Chinhphu.vn) – Ngày 23/11, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tổ chức Bồi dưỡng và nâng cao năng lực - Inwent (Đức) tổng kết hoạt động Dự án Inwent với nội dung chủ yếu là việc phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ trong xây dựng pháp luật.

Quy chuẩn hóa việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/11, Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị phổ biến, giới thiệu nội dung Nghị định số 100/2010/NĐ-CP (Nghị định 100) của Chính phủ về Công báo; Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP.

Cần hành động, chính sách cụ thể thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU

(Chinhphu.vn) –  Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, để đẩy mạnh quan hệ Việt Nam – EU, điều cần thiết nhất là phải có hành động cụ thể, chính sách thiết thực.

Tìm hiểu kinh nghiệm về Chính phủ điện tử của Singapore

(Chinhphu.vn) - Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến và xây dựng Chính phủ điện tử là những  vấn đề được quan tâm nhất trong chuyến công tác tại Singapore của đoàn cán bộ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Trung tâm tin học VPCP.