Ngày mai tích hợp dịch vụ công thứ 1.000: Nộp trước bạ, đăng ký ô tô trực tuyến

(Chinhphu.vn) - Ngày mai (19/8), cùng với khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo Quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng sẽ là thời điểm đánh dấu dịch vụ công thứ 1.000 được tích hợp sau hơn 8 tháng Cổng Dịch vụ công Quốc gia chính thức đi vào vận hành.

Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp trên Cổng DVCQG

(Chinhphu.vn) - Việc đưa dịch vụ công đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động trên Cổng DVCQG sẽ giúp tiết kiệm của xã hội tối thiểu 1.300 tỷ đồng/năm.

Tiếp nhận biệt phái

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Chu Khánh Lân, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, Học viện Ngân hàng, về công tác tại bộ phận giúp việc của Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 15/08/2020.

VPCP với Nghị quyết ‘thuận thiên’

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã chủ động làm việc với các bên liên quan, huy động sức mạnh từ các chuyên gia và nhà khoa học, tạo chuyển động đồng bộ, đồng tốc giữa các bộ ngành khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và yêu cầu mà Chính phủ, Thủ tướng đặt ra về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiếp nhận công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Văn Hưng, Chuyên viên Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Tổng hợp, VPCP, về công tác chính thức tại Vụ Tổng hợp, VPCP, kể từ ngày 06/8/2020.

Công đoàn phối hợp tạo động lực thi đua cho cán bộ, công chức, viên chức

(Chinhphu.vn) - Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phát động các phong trào thi đua gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc, ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ, gắn thi đua với tăng cường thanh tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong xử lý, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

Tiếp nhận công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Văn Hưng, Chuyên viên Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Tổng hợp, VPCP, về công tác chính thức tại Vụ Tổng hợp, VPCP, kể từ ngày 06/8/2020.

Quyết liệt đổi mới để nâng cao chất lượng công việc

(Chinhphu.vn) - Mỗi câu chuyện của các cá nhân điển hình tiên tiến là minh chứng rõ nét cho thấy tinh thần của người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong VPCP luôn tận tụy, mệt mài, với những suy nghĩ đổi mới hơn để nâng cao chất lượng công việc.

Thi đua để đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc

(Chinhphu.vn) - Điểm thuận lợi của Vụ Quan hệ quốc tế (QHQT) là một tập thể  đoàn kết, hầu hết đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua của Vụ đã góp phần nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, giảm thấp nhất số lượng văn bản quá hạn xử lý.

Điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(Chinhphu.vn) - Ngày 6/8/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã có quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Khả Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.