Giao cán bộ phụ trách phòng

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định giao bà Phí Hải Yến – Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ, phụ trách Phòng Tài vụ, Cục Quản trị từ ngày 23/6/2014.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tại VPCP

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã chủ động, kịp thời cung cấp thông tin đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, qua đó nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Tăng cường đôn đốc các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã có báo cáo về kết quả làm việc của Đoàn công tác VPCP với một số bộ, địa phương về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.    

Những tình cảm tốt đẹp dành cho Cổng TTĐT Chính phủ nhân dịp 21/6

(Chinhphu.vn) – Trong dịp kỷ niệm 89 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Cổng TTĐT Chính phủ đã vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, của các Phó Thủ tướng; các cơ quan của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các địa phương; một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng đông đảo bạn đọc ở trong, ngoài nước.

Điều động cán bộ giúp việc Thủ tướng Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có Quyết định điều động tạm thời ông Nguyễn Đăng Học, Hàm Vụ trưởng Vụ Thư ký – Biên tập, Văn phòng Chính phủ, làm nhiệm vụ giúp việc Thủ tướng Chính phủ về thông tin báo chí từ ngày 17/6/2014.

Phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ.

Ban hành Quy chế kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã ban hành Quy chế kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Văn phòng Chính phủ.

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản trị

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã có Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Kỳ Trung, Trưởng phòng Phòng Tài vụ, Cục Quản trị, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản trị từ ngày 12/6/2014.

Cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành VBQPPL

(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, tuy nhiên, số lượng văn bản nợ đọng vẫn còn nhiều.

Nâng cao năng lực về hợp tác công – tư (PPP)

(Chinhphu.vn) – Các chuyên gia quốc tế và Nhật Bản tin tưởng vào hợp tác công - tư  (PPP) tại Việt Nam sẽ đạt được kết quả tốt đẹp trong tương lai, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân.