Thay đổi thành viên BQL dự án về thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của DNNVV

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Tiếp nhận công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Xuân Hồng, Chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư vốn ngoài ngân sách nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Tổng hợp, VPCP, về công tác chính thức tại Vụ Tổng hợp, VPCP, kể từ ngày 03/02/2021.  

Tiếp nhận công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Hữu Hải, nguyên Nghiên cứu viên, Phòng Các hệ thống phần mềm tích hợp, Viện Công nghệ thông tin, vào công chức, làm việc tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 01/02/2021.

Cử Thư ký Phó Chủ nhiệm VPCP Cao Huy

(Chinhphu.vn) -  Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định cử ông Vũ Tuấn Hải, Hàm Vụ phó Vụ I, kiêm Thư ký Phó Chủ nhiệm VPCP Cao Huy.  

Bổ nhiệm cán bộ, điều động, tiếp nhận công chức

(Chinhphu.vn) - VPCP vừa có một số quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về công tác cán bộ.

Tiếp nhận cán bộ

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Nam Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện đang biệt phái tại Vụ Nông nghiệp, VPCP về công tác chính thức tại Vụ Nông nghiệp, VPCP, kể từ ngày 1/2/2021.

Tiếp nhận biệt phái, điều động, phân công cán bộ

(Chinhphu.vn) - VPCP vừa có một số quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về công tác cán bộ.

Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021

(Chinhphu.vn) - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 26/1/, đoàn cán bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã đến thắp hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã mất tại Thái Nguyên và Sóc Sơn (Hà Nội).

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Công đoàn VPCP

(Chinhphu.vn) -  Chủ tịch Công đoàn VPCP vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Xuân Khế, Phó Chánh Văn phòng Công đoàn giữ chức Chánh Văn phòng Công đoàn VPCP.

Tiếp nhận biệt phái

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Tống Đức Duy, Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp, về công tác tại Vụ I, VPCP, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 20/01/2021.