Thực hiện tốt Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

(Chinhphu.vn) – Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là chức năng quan trọng hàng đầu của Văn phòng Chính phủ và phải được cán bộ, công chức, viên chức VPCP nắm vững, nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền hạn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quy chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương.

Cán bộ nghỉ hưu từ tháng 11/2014

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Đinh Công Chuyên, nhân viên lái xe thuộc Đoàn xe, Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 1/11/2014.

VPCP phía Nam: Tổng kết Hội thi lái xe giỏi 2014

(Chinhphu.vn) – Ngày 31/10, Hội thi lái xe giỏi năm 2014 của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ phía Nam tổng kết sau 1 tháng tranh tài, với sự tham dự của 19 lái xe đã đạt kết quả 100% đều hoàn thành bài thi theo chuẩn Quốc gia.

Cử giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có Quyết định cử ông Phạm Hoàng Dương, chuyên viên Vụ Kinh tế tổng hợp kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp từ ngày 24/10/2014.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quốc phòng, an ninh

(Chinhphu.vn) - VPCP luôn quan tâm đến việc thực hiện công tác quốc phòng và an ninh cơ quan để cán bộ, công chức, viên chức quán triệt nội dung về an ninh trong tình hình mới nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác và hoạt động bảo vệ an ninh trong khu vực, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Đoàn công tác Cổng TTĐT Chính phủ làm việc tại tỉnh Kon Tum

(Chinhphu.vn) – Từ ngày 24 đến ngày 27/10/2014, Đoàn công tác của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do đồng chí Phạm Việt Dũng, Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Chú trọng công tác bình đẳng giới-vì sự tiến bộ của phụ nữ

(Chinhphu.vn) - Nhằm thực hiện bình đẳng giới và phát huy vai trò nữ công chức trong cơ quan, ngày 24/10, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ - Văn phòng Chính phủ chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn về Công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Vĩnh Phúc.

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

(Chinhphu.vn) – Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, sáng 23/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách theo dõi lĩnh vực này tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.

Cử thư ký Thủ tướng Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có Quyết định cử ông Nguyễn Đăng Học, Hàm Vụ trưởng Vụ Thư ký – Biên tập, Văn phòng Chính phủ làm Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.