Cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Website Chính phủ) - Giảm hội họp, giảm các chi phí, hạn chế sử dụng xe công tới mức thấp nhất... là một trong hàng loạt biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí mà Văn phòng Chính phủ đã áp dụng trong khi chất lượng công việc ngày càng nâng cao hơn.

Cử Thư ký của hai Phó Thủ tướng Chính phủ

(Website Chính phủ) - Ngày 20/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã quyết định cử 2 chuyên viên chính của Vụ Nông nghiệp, Vụ Khoa giáo làm Thư ký cho các Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân.

Báo chí góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(Website Chính phủ) - Sự hợp tác của Báo chí với Chính phủ thời gian qua đã giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành kinh tế xã hội được nhanh hơn, nhạy bén hơn, hiệu lực, hiệu quả cao hơn. Báo chí là một kênh thông tin rất thiết thực đối với Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành.

Văn phòng Chính phủ nâng cao tính khoa học, hiệu quả của công tác văn thư hành chính

(Website Chính phủ) – Nhằm triển khai tốt Quy chế làm việc của Chính phủ mới ban hành, trong hai ngày 16-17/1, Vụ Hành chính (Văn phòng Chính phủ) đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư hành chính cho các cán bộ làm công tác văn thư tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ sẽ xây dựng Trang tin điện tử về cải cách thủ tục hành chính

(Website Chính phủ) - Để triển khai thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, Văn phòng Chính phủ sẽ xây dựng Trang tin điện tử về cải cách thủ tục hành chính của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ.

Xử lý những sai phạm Báo Đại Đoàn kết nêu

(Website Chính phủ) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Báo Đại Đoàn kết thông báo việc xử lý nghiêm túc những sai phạm liên quan đến Cục Quản trị - Tài vụ mà Báo Đại Đoàn kết đã phản ánh.

Hơn 500 văn bản hành chính nhà nước có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

(Website Chính phủ) – Kết quả kiểm tra của Văn phòng Chính phủ đã phát hiện 548 văn bản hành chính từ các Bộ, ngành, địa phương sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản so với quy định.

Thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Văn phòng Chính phủ

(Website Chính phủ) - Ngày 8/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) Văn phòng Chính phủ với nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (BCĐ). Ban này sẽ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng ban.

Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư

(Website Chính phủ) - Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về Kinh tế đối ngoại năm 2008 mang chủ đề “Việt Nam - Một ngôi sao đang lên của Châu Á” khai mạc sáng nay (8/1) tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc đối thoại với các lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong khu vực và trên thế giới xung quanh các vấn đề kinh tế trọng yếu mà các nhà đầu tư quan tâm.