Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

Thành lập Tổ Công tác chuyên trách triển khai Nghị quyết Trung ương 7 tại Văn phòng Chính phủ

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 1/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Tổ Công tác chuyên trách triển khai các công việc cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 tại Văn phòng Chính phủ.

Bổ nhiệm một số cán bộ giữ Hàm Vụ trưởng

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 1/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định bổ nhiệm một số cán bộ giữ Hàm Vụ trưởng.

Buộc thôi việc đối với chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Nguyễn Hoài Nam

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 29/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Hoài Nam, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ do tự ý bỏ việc và xuất cảnh đi nước ngoài không báo cáo lãnh đạo cơ quan.

Cử cán bộ giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Quyết định cử ông Nguyễn Văn Bào, chuyên viên chính Vụ Địa phương kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng.

Thành lập Tổ giúp việc lãnh đạo VPCP tham gia xây dựng các đề án chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XI

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (VPCP) tham gia xây dựng các đề án chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XI tại VPCP.

Biên chế cán bộ, chiến sỹ Đại đội tự vệ Văn phòng Chính phủ năm 2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 15/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt biên chế cán bộ, chiến sỹ Đại đội tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự Văn phòng Chính phủ năm 2008.

Thay đổi thành viên Hội đồng, Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 14/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Quyết định cử Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng thay ông Nguyễn Quốc Huy tham gia 6 Hội đồng, Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành.

Thành lập Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng một số sự kiện quan trọng

(Cổng TTĐT Chính phủ) – Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Chính phủ vừa thành lập Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng phát động phong trào thi đua và khai mạc Hội khỏe truyền thống lần thứ VIII chào mừng 63 năm Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ 28/8.

Phân công nhiệm vụ Tổ công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về hoạt động của Tổ công tác.