Những kết quả tích cực từ Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

(Cổng TTĐT Chính phủ) – Nhận thức rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các hoạt động thiết thực trong việc thực hiện Cuộc vận động trên.

Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

(Cổng TTĐT Chính phủ) -Vừa qua, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ đã kết hợp với Đoàn Thanh niên Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tổ chức trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Ninh Bình.

Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ lãnh đạo Chính phủ

(Website Chính phủ) - Hai ngày sau khi Nghị định 33/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, cơ quan tham mưu tổng hợp của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ có hiệu lực, các đơn vị đã triển khai kịp thời nhiều nhiệm vụ, trong đó đã cung cấp hệ thống các chỉ tiêu kinh tế quan trọng phục vụ sự điều hành của lãnh đạo Chính phủ.

Đoàn thanh niên Văn phòng Chính phủ triển khai hoạt động về nguồn trong Tháng Thanh niên năm 2008

(Website Chính phủ) – Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2008) và Tháng Thanh niên năm 2008, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Chính phủ đã tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện chung sức vì cộng đồng tiến hành các hoạt động tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên với sự tham gia, phối hợp của Đoàn TN Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Phà Rừng và Đoàn TN Bệnh viện Bạch Mai.

Cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Website Chính phủ) - Giảm hội họp, giảm các chi phí, hạn chế sử dụng xe công tới mức thấp nhất... là một trong hàng loạt biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí mà Văn phòng Chính phủ đã áp dụng trong khi chất lượng công việc ngày càng nâng cao hơn.

Cử Thư ký của hai Phó Thủ tướng Chính phủ

(Website Chính phủ) - Ngày 20/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã quyết định cử 2 chuyên viên chính của Vụ Nông nghiệp, Vụ Khoa giáo làm Thư ký cho các Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân.

Báo chí góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(Website Chính phủ) - Sự hợp tác của Báo chí với Chính phủ thời gian qua đã giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành kinh tế xã hội được nhanh hơn, nhạy bén hơn, hiệu lực, hiệu quả cao hơn. Báo chí là một kênh thông tin rất thiết thực đối với Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành.

Văn phòng Chính phủ nâng cao tính khoa học, hiệu quả của công tác văn thư hành chính

(Website Chính phủ) – Nhằm triển khai tốt Quy chế làm việc của Chính phủ mới ban hành, trong hai ngày 16-17/1, Vụ Hành chính (Văn phòng Chính phủ) đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư hành chính cho các cán bộ làm công tác văn thư tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ sẽ xây dựng Trang tin điện tử về cải cách thủ tục hành chính

(Website Chính phủ) - Để triển khai thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, Văn phòng Chính phủ sẽ xây dựng Trang tin điện tử về cải cách thủ tục hành chính của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ.

Xử lý những sai phạm Báo Đại Đoàn kết nêu

(Website Chính phủ) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Báo Đại Đoàn kết thông báo việc xử lý nghiêm túc những sai phạm liên quan đến Cục Quản trị - Tài vụ mà Báo Đại Đoàn kết đã phản ánh.