Cử cán bộ tham gia Tổ nghiên cứu, đánh giá mô hình cai nghiện tại tỉnh Tuyên Quang

(Cổng TTĐT Chính phủ) – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Văn phòng Chính phủ đã thông báo danh sách cán bộ, chuyên viên tham gia Tổ nghiên cứu, đánh giá mô hình cai nghiện tại tỉnh Tuyên Quang.

Văn phòng Chính phủ thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 9/9/2008, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức, để giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong công tác tuyển chọn cán bộ, công chức vào làm việc tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.

Hội khỏe truyền thống VPCP 2008: Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Hội khỏe truyền thống Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ VIII năm 2008 được tổ chức với 4 môn thi đấu: quần vợt, cầu lông, bóng bàn và bóng đá mini, thu hút khoảng 300 vận động viên là cán bộ, công chức đang công tác tại VPCP. Bế mạc Hội khỏe, ngày 9/9, Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất cho môn quần vợt, 10 giải nhất cho môn cầu lông, 7 giải nhất cho môn bóng bàn và 1 giải nhất môn bóng đá mini.

Ông Vũ Việt Hảo giữ chức Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc gia

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 5/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Việt Hảo, chuyên viên cao cấp thuộc Cục Quản trị, giữ chức Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

Thành lập Tổ Công tác chuyên trách triển khai Nghị quyết Trung ương 7 tại Văn phòng Chính phủ

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 1/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Tổ Công tác chuyên trách triển khai các công việc cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 tại Văn phòng Chính phủ.

Bổ nhiệm một số cán bộ giữ Hàm Vụ trưởng

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 1/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định bổ nhiệm một số cán bộ giữ Hàm Vụ trưởng.

Buộc thôi việc đối với chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Nguyễn Hoài Nam

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 29/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Hoài Nam, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ do tự ý bỏ việc và xuất cảnh đi nước ngoài không báo cáo lãnh đạo cơ quan.

Cử cán bộ giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Quyết định cử ông Nguyễn Văn Bào, chuyên viên chính Vụ Địa phương kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng.

Thành lập Tổ giúp việc lãnh đạo VPCP tham gia xây dựng các đề án chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XI

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (VPCP) tham gia xây dựng các đề án chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XI tại VPCP.