Cử Kế toán trưởng Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định ông Đoàn Hùng Viện, Vụ trưởng Vụ Tài vụ kiêm giữ chức Kế toán trưởng Văn phòng Chính phủ thay ông Trần Văn Chư, Phó Vụ trưởng Vụ Tài vụ.

Thành lập BQLDA tăng cường năng lực cán bộ, công chức VPCP

(Chinhphu.vn) – Ban Quản lý dự án “Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và tăng cường năng lực cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ để giải quyết những vấn đề liên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế” đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định thành lập.

VPCP lên kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện từ năm 2009 - 2011 về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ.

Bổ nhiệm cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ nhiệm một số cán bộ cấp Vụ trưởng, Vụ phó các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kinh tế ngành, Đổi mới doanh nghiệp, Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ.

Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra của Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định ban hành Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo của Văn phòng Chính phủ.

Tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tiếp nhận 3 cán bộ về làm việc tại các Vụ chuyên ngành thuộc Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Chinhphu.vn) – Trong tháng 11/2009, Văn phòng Chính phủ đã tiếp tục thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng lĩnh vực cụ thể nên đã tiết kiệm được hơn 270 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.

Không mang điện thoại di động vào phòng họp Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa giao Vụ Tổng hợp và Cục Quản trị triển khai các công việc thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về việc không mang điện thoại di động vào các cuộc họp, làm việc do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chủ trì tại phòng họp thuộc trụ sở Chính phủ, kể từ ngày 1/12/2009.

Điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc VPCP

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ thuộc Vụ Quan hệ quốc tế và Cục Quản trị VPCP.

Bổ sung lãnh đạo Trung tâm Tin học VPCP

(Chinhphu.vn) - Sáng 2/12, Văn phòng Chính phủ đã công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm TS Phùng Văn Ổn làm Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Tin học của Văn phòng Chính phủ (VPCP).