Kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 28 của Thủ tướng

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg năm 2018  của Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương.

Tiếp nhận biệt phái

(Chinhphu.vn) – Ngày 13/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP ký quyết định tiếp nhận biệt phái bà Phan Thị Bích Thảo, chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, về công tác tại Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP), trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày 14/6/2019.

VPCP và Bộ Ngoại giao chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Chính phủ điện tử

(Chinhphu.vn) – Chiều 14/6, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP và Bộ Ngoại giao đã có buổi làm việc chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử.

Cổng Dịch vụ công quốc gia: Làm nhanh nhưng phải chắc chắn

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đề nghị các đơn vị có liên quan trong xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia làm nhanh nhưng phải chắc chắn, tinh thần là đi nhanh nhưng phải làm từ cái nhỏ nhất.

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống e-Cabinet

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/6, Vụ Tổ chức cán bộ (VPCP) chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Viettel và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống e-Cabinet cho cán bộ, công chức các vụ, cục, đơn vị của VPCP trước khi hệ thống này được vận hành chính thức vào ngày 24/6 tới đây.

Chuẩn bị khai trương e-Cabinet: Bước đi lớn thực hiện Chính phủ phi giấy tờ

(Chinhphu.vn) - Dự kiến ngày 24/6/2019, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) sẽ được khai trương và chính thức đưa vào sử dụng. Đây là bước đi lớn trong hiện thực hoá Chính phủ không giấy tờ, nhằm tạo sự lan toả quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ tại VPCP

(Chinhphu.vn) - Chiều 10/6, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

Xây dựng Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến dân quân tự vệ chưa được thể chế và cụ thể hóa. Một số quy định của Luật Dân quân tự vệ chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và pháp luật có liên quan.

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, gửi nhận văn bản điện tử

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ký ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử năm 2019.

Pháp chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số trong quản lý nhà nước với VPCP

(Chinhphu.vn) – Chiều 28/5, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP đã có buổi làm việc với Đoàn Chuyên gia Pháp nhằm tìm hiểu, trao đổi về ứng dụng và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.