Tiếp nhận biệt phái

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái bà Nguyễn Thủy Thu, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, về công tác tại Vụ Pháp luật, VPCP, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 18/9/2020.

Bổ nhiệm Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng VPCP

(Chinhphu.vn) – Chiều 18/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

Cử giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định cử ông Phạm Hoàng Dương, Chuyên viên chính, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, kiêm nhiệm giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính của VPCP giai đoạn 2011-2020. Theo đó, có 3 tập thể là: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cổng TTĐT Chính phủ và 16 cá nhân được tặng Bằng khen.  

Thuyên chuyển công chức

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định thuyên chuyển ông Nguyễn Lê Bình, Chuyên viên chính Vụ Khoa giáo - Văn xã, VPCP đến công tác tại Bộ LĐTB&XH, kể từ ngày 18/9/2020.

Hai Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề

(Chinhphu.vn) – Chiều 16/9, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Chi bộ Vụ Đổi mới doanh nghiệp và Chi bộ Vụ Kinh tế tổng hợp phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về “Quan hệ chiến lược chính trị, kinh tế, ngoại giao giữa các quốc gia, tác động và ảnh hưởng đến Việt Nam”.

Tiếp nhận biệt phái

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Nguyễn Hữu Hải, Nghiên cứu viên, Phòng Các hệ thống phần mềm tích hợp, Viện Công nghệ thông tin, về công tác tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 10/09/2020.

Tiếp nhận biệt phái

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Nguyễn Nam Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thủy sản, Tổng cục Thủy Sản, về công tác tại Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 15/09/2020.  

Tiếp nhận biệt phái

(Chinhphu.vn)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Đoàn Trọng Nghĩa, Chuyên viên Văn phòng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, về công tác tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày 15/9/2020.

Giao phụ trách các Vụ, Cục

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có các quyết định về việc giao phụ trách một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.