Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025".

Phấn đấu giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 62 tỷ USD vào năm 2030

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030. Đề án đặt ra mục tiêu giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 60 – 62 tỷ USD vào năm 2030.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 1-5/2/2021

(Chinhphu.vn) - Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030; bảo vệ môi trường trong hoạt động đường thủy nội địa; Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030; áp dụng biện pháp phòng dịch phù hợp, hạn chế tối đa bất lợi cho nhân dân… là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 1-5/2/2021.

Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030.

Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030.

Áp dụng biện pháp phòng dịch phù hợp, hạn chế tối đa bất lợi cho nhân dân

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo đảm khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế tối đa các hoạt động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 1/2021

(Chinhphu.vn) - Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch; bảo đảm cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH 2021; quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 1/2021.

Không để tàu khai thác cát, sỏi trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND các tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương không để tình trạng tàu khai thác cát, sỏi, nuôi trồng thủy sản trái phép hoạt động trong lòng hồ Dầu Tiếng.

Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030.

Bảo vệ môi trường trong hoạt động đường thủy nội địa

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, trong đó quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động đường thủy nội địa.