Miễn tiền thuê đất cho dự án nghiên cứu khoa học, phi lợi nhuận

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc miễn tiền thuê đất cho Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành từ năm 2011 đến hết năm 2020.

Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận huyên Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện - phân khu I

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sớm giải quyết vướng mắc quyết toán chi phí sửa chữa đường

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vướng mắc đối với quyết toán chi phí sửa chữa hoàn trả các tuyến đường thuộc Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku - Cầu 110 theo hình thức hợp đồng BOT.

Hình thành văn hóa chủ động phòng, chống thiên tai

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030".

Khu công nghiệp Thế Kỷ có quy mô hơn 119 ha

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thế Kỷ.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tỉnh Ninh Thuận

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng kết cấu hạ tầng KCN

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển 360,5 ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị.

Rà soát lại dự thảo Chương trình bố trí dân cư các vùng

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu rà soát lại dự thảo Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Chủ trương đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Sông Đốc phía Nam

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam.