Xây dựng Hải Phòng đến năm 2025 trở thành thành phố hiện đại, phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

(Website Chính phủ) - Theo Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hải phòng sẽ trở thành một thành phố hiện đại, phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Hỗ trợ hơn 112 tỷ đồng thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học các tỉnh Lai Châu, Đắk Nông và Hậu Giang

(Website Chính phủ) - Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định hỗ trợ 112,71 tỷ đồng từ nguồn thu phát hành công trái giáo dục năm 2005 còn lại cho các tỉnh Lai Châu, Đắk Nông và Hậu Giang để thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học theo Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ và hỗ trợ đầu tư nhà ở cho cán bộ, giáo viên.

Bổ sung khu công nghiệp Minh Quang (Hưng Yên) vào Danh mục các khu công nghiệp ưu tiên thành lập mới đến năm 2015

(Website Chính phủ) - Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý bổ sung khu công nghiệp Minh Quang, tỉnh Hưng Yên với diện tích khoảng 350 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Về tình hình cấp bảo lãnh Chính phủ 10 năm qua

(Website Chính phủ) - Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan về việc tổng hợp tình hình cấp bảo lãnh Chính phủ 10 năm qua.

Phát thanh, truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài thuộc danh mục các sản phẩm, dịch vụ công ích

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 133/2007/QĐ-TTg bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích.

Xử lý tồn đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

(Website Chính phủ) - Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước về việc xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Rút Dự án Luật thuế sử dụng đất ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007

(Website Chính phủ) - Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tư pháp về việc rút Dự án Luật thuế sử dụng đất ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007.

Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng ném đất, đá lên tàu

(Website Chính phủ) - Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng ném đất, đá lên tàu.

Giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Hồng Bàng (TP. Hồ Chí Minh)

(Website Chính phủ) - Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Hồng Bàng (TP. Hồ Chí Minh).

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc sản xuất, quản lý và sử dụng vacxin phòng bệnh dại ở người

(Website Chính phủ) -  Trước tình hình sản xuất, quản lý và sử dụng vacxin phòng bệnh dại ở người trong thời gian qua đã gây ra một số hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là việc xử lý và khắc phục rất chậm, ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc sản xuất, quản lý và sử dụng vacxin phòng bệnh dại ở người; làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan.