Nghiên cứu, sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 49/2006/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/5/2006 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Lựa chọn nhà thầu tư vấn Dự án đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn khởi động) theo thẩm quyền và đúng các quy định hiện hành. Thủ tướng lưu ý đây là Dự án lớn, quan trọng, cần lựa chọn tư vấn chuyên ngành hàng đầu, có kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2007 của Tổng cục Du lịch

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc Tổng cục Du lịch điều chuyển một phần vốn thực hiện dự án thuộc dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 của Tổng cục Du lịch sang vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng các trường trung cấp du lịch Nha Trang, Đà Lạt và Cần Thơ sau khi các dự án này đã có đủ thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

Chuyển giao Đề án 112 về Bộ Bưu chính, Viễn thông

(Website Chính phủ) - Ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển giao các kết quả của Đề án 112 về Bộ Bưu chính, Viễn thông để tiếp tục khai thác, sử dụng cho các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước theo tinh thần Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước".

Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo tỉnh Hà Tĩnh"

(Website Chính phủ) - Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo tỉnh Hà Tĩnh" với tổng kinh phí là 12.012.353 USD (trong đó vốn vay ODA của Quỹ OFID là 10 triệu USD, vốn đối ứng 2.012.353 USD).

Huy động vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng phải phù hợp khả năng trả nợ của ngân sách địa phương

(Website Chính phủ) - Ngày 2/8, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc nội dung Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình huy động vốn của ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn chỉnh nội dung Báo cáo; trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2009

(Website Chính phủ) - Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định 961/QĐ-TTg và 962/QĐ-TTg phê chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2009.

Bộ Nội vụ nghiên cứu, quy định việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có học vị Tiến sĩ

(Website Chính phủ) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức có học vị Tiến sĩ khi đến tuổi nghỉ hưu.

Phê duyệt Hiệp định hỗ trợ của Phần Lan đối với Chương trình 135 giai đoạn II

(Website Chính phủ) - Về việc phê duyệt Hiệp định hỗ trợ ngân sách Chương trình 135 giai đoạn II do Chính phủ Phần Lan tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Điều chỉnh hạn mức vốn vay ODA cho Dự án Cấp nước khu đô thị Lam Sơn-Sao Vàng

(Website Chính phủ) - Ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh hạn mức vốn vay ODA cho Dự án "Cấp nước khu đô thị công nghiệp Lam Sơn-Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa" là 4,236 triệu USD, vay tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Đan Mạch. Vốn đối ứng (0,847 triệu USD) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Thanh Hóa theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.