Thủ tướng chỉ thị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Quy hoạch tài nguyên nước phải phù hợp Quy hoạch tổng thể quốc gia

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phấn đấu 100% các khu du lịch biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh than, cung cấp than cho sản xuất điện

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 11/2019

(Chinhphu.vn) - Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; Thủ tướng chỉ thị tăng cường công tác tiêm chủng; tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020; tăng mức cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên; Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 11/2019.

Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Sửa quy định về chi phí lãi vay của doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến để xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

BCĐ Đổi mới và Phát triển DN có 15 thành viên

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ được cử làm Trưởng ban. 

Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện (quỹ) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

8 mục tiêu Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

(Chinhphu.vn) - Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.