Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 26/8

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 25/8

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 24/8

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 21/8

Thủ tướng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

(Chinhphu.vn)- Sáng ngày 21/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 20/8

Thủ tướng dự Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 20/8, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước VPCP giai đoạn 2020-2025.

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 19/8

Thủ tướng dự khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành

(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 18/8