Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 27/7

Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19

(Chinhphu.vn) - Chiều 26/7, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản hỏa tốc số 6082/VPCP-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 26/7

Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra sáng nay 25/7/2020.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 24/7/2020

Hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 24/7/2020

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân

(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 24/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước ngành kiểm sát nhân dân lần thứ VI.

Hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 23/7

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 23/7

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận.