Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 20/4

Công điện của Thủ tướng về bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 479/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021.

Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn nhân sự

(Chinhphu.vn) - Ngày 15/4/2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; sớm kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và công tác nhân sự; tiếp tục kế thừa, tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 5/4

Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủc và công bố quyết định bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Chiều 8/4, lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Chính phủ.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 8/4

Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 5/4

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 02/4

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 1/4