Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 9/7/2020

Thủ tướng chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

(Chinhphu.vn) - Ngày 9/7, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 8/7/2020

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 862/CĐ-TTg yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 7/7/2020

Thủ tướng dự Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng cuối năm

(Chinhphu.vn) - Sáng 7/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 6/7/2020

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 3/7/2020

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 2/7/2020

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 1/7/2020