Thông tin báo chí về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Thông tin báo chí về hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thông tin báo chí về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

Thường trực Chính phủ họp về tình hình kinh tế vĩ mô

(Chinhphu.vn) - Chiều 25/8/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ và một số Bộ, ngành chức năng đánh giá về những biến động của kinh tế thế giới gần đây tác động đến nền kinh tế Việt Nam và chủ động đưa ra những giải pháp chính sách nhằm hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực, khai thác tốt nhất các mặt thuận lợi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Thông tin báo chí về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Thông tin báo chí về hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thông tin báo chí về hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự Hội thảo phát triển KTXH khu vực ĐBSCL trong 5 năm tới

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/8, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã dự và phát biểu tại Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) trong 5 năm tới.