Thông cáo báo chí của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2014 về xử lý nợ xấu

(Chinhphu.vn) - Tại Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2014, Chính phủ đã thảo luận, thống nhất chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh xử lý nợ xấu gắn với tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo đề án được duyệt.

Thông cáo báo chí của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2014 về nợ công

(Chinhphu.vn) - Tại Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2014, Chính phủ đã thảo luận, thống nhất chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý nợ công, bảo đảm trong giới hạn cho phép, sử dụng vốn vay để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả, không để thất thoát lãng phí và bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo quy định.

Thông tin báo chí về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Thông cáo báo chí: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Chiều 30/10/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhân dịp Hội chuẩn bị Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014-2019) diễn ra từ ngày 8-9/11/2014.

Thông cáo báo chí: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp khách quốc tế

Thông cáo báo chí về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2014

(Chinhphu.vn) - Ngày 29/10/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014.

Thông tin báo chí về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Công điện tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(Chinhphu.vn) - Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thông cáo báo chí: Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ

Toàn văn phát biểu tại cuộc họp báo chung của Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng