Thủ tướng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19

(Chinhphu.vn) - Ngày 23/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 23/9

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 22/9

Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định quản lý động thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

(CHinhphu.vn) - Ngày 22/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 21/9

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 17/9

Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Chinhphu.vn)- Chiều ngày 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ  đạo Hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức tại Hà Nội.

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 14/9

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 13/9