5 trọng tâm công tác năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(Chinhphu.vn) – Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Đại hội XIII của Đảng. Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Công tác Đảng, đoàn thể góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2019, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã phát huy vai trò lãnh đạo trên các mặt công tác. Công đoàn VPCP có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả… qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020

(Chinhphu.vn) - Sáng 18/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo.