Vai trò cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách TTHC

(Chinhphu.vn) - Những kết quả tích cực và nổi bật trong công tác cải cách TTHC trong thời gian qua có vai trò to lớn của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ VPCP

(Chinhphu.vn) - Đảng bộ VPCP là đảng bộ có truyền thống đoàn kết, gương mẫu, các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, thảo luận, đóng góp ý kiến, thực hiện tốt các nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI

(Chinhphu.vn) - Trong 2 ngày (25-26/8), Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Văn phòng Chính phủ: Dấu ấn một nhiệm kỳ

(Chinhphu.vn) - Với tinh thần quyết liệt, năng động, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020, tạo được những chuyển biến tích cực, toàn diện với nhiều điểm mới, dấu ấn nổi bật.

VPCP học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng

(Chinhphu.vn)- Chiều 14/7, được sự đồng ý của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), Đảng ủy VPCP trang trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng.

Đơn vị cuối cùng của Đảng bộ VPCP tổ chức thành công Đại hội

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/6, tại TPHCM, Đảng bộ Cục Hành chính - Quản trị II, nhiệm kỳ 2020-2025, đơn vị cuối cùng trong số 9 Đảng bộ cơ sở của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã tổ chức thành công đại hội.

Đại hội Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ: Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ

(Chinhphu.vn) – Trong không khí kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 9/6, Đại hội Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đồng chí Lê Việt Đông, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Cổng TTĐT Chính phủ đã được BCH khóa mới bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) – Sáng 28/5, Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Nhà khách La Thành: Tập trung tối đa mọi nguồn lực để phát triển ổn định, bền vững

(Chinhphu.vn) -  Chiều 26/5, Đảng bộ Nhà khách La Thành, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trung tâm HN 37 Hùng Vương: Sức mạnh đoàn kết tạo đột phá

(Chinhphu.vn) - Ngày 25/5, Đảng bộ Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương- Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.