Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ họp phiên thứ nhất

(Chinhphu.vn) – Chiều 26/8, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP đã tiến hành họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành.

25 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025

(Chinhphu.vn) - Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng tiếp tục xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”.

Cán bộ Văn phòng Chính phủ cần có tâm, có tầm, đoàn kết và bản lĩnh

(Chinhphu.vn) - Với chức năng, nhiệm vụ của mình, để tiếp tục góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ phải có tâm, có tầm, đoàn kết một lòng, có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tận tuỵ.

Xây dựng Đảng gắn với xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết

(Chinhphu.vn) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Quản trị và Đảng bộ Hội trường Thống Nhất đã luôn chỉ đạo sát sao, phối hợp nắm bắt và giải quyết kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị; bảo đảm công bằng, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động, tạo được sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết cao trong tập thể.

Công đoàn, Đoàn thanh niên - Lực lượng tin cậy của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn)- Trong nhiệm kỳ qua, các mặt hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã mang lại những kết quả khá toàn diện, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ VPCP.

Tập trung cao độ tham mưu phòng, chống dịch COVID-19

(Chinhphu.vn)- Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chi bộ Vụ Khoa giáo-Văn xã đã tập trung cao độ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, công chức, đã bám sát và tham mưu triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (VPCP), Thủ tướng và các Phó Thủ tướng về phòng, chống dịch.

Đại hội Đảng bộ VPCP: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển

(Chinhphu.vn) - Sáng 26/8, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khẳng định vai trò của Chi bộ trong thực hiện chức năng tham mưu

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt. Vai trò lãnh đạo của chi bộ tốt sẽ bảo đảm giữ vững sức chiến đấu của chi bộ, ngược lại sức chiến đấu của chi bộ tốt sẽ là động lực thúc đẩy nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ “Đoàn kết, công tâm, trách nhiệm, hiệu quả”

(Chinhphu.vn) - Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ luôn xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ “đoàn kết, công tâm, trách nhiệm, hiệu quả”, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh là nền tảng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tích cực tham gia mặt trận thông tin, truyền thông

(Chinhphu.vn) - Cán bộ đảng viên VPCP, nhất là cán bộ, đảng viên Cổng TTĐT Chính phủ phải tích cực tham gia trên mặt trận thầm lặng, quyết liệt nhưng rất nóng bỏng này nhiều hơn nữa.