Đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ

(Chinhphu.vn) - Xuất phát từ yêu cầu của từng vị trí cần tuyển dụng, bổ nhiệm, Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (VPCP) luôn bàn bạc dân chủ, đánh giá nhiều mặt để bảo đảm sự phù hợp tốt nhất với phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, kinh nghiệm công tác của cán bộ.

Nâng cao chất lượng thông tin truyền thông và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật

(Chinhphu.vn) - Là hai Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ VPCP với số lượng đảng viên lớn, Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ và Đảng bộ Cục Quản trị được lãnh đạo VPCP tin cậy giao phó đảm nhận hai trụ cột công tác của VPCP là bảo đảm thông tin truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm điều kiện vật chất, hậu cần, kỹ thuật phục vụ các hoạt động của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo VPCP, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của VPCP.

Chủ động, tích cực trong công tác tham mưu tổng hợp

(Chinhphu.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, VPCP đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có công tác tham mưu tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 25: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao công tác tham mưu

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thủ tướng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/7, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ 25 VPCP: Đổi mới, thiết thực, hiệu quả và phát huy dân chủ

(Chinhphu.vn) – Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang được tích cực triển khai đảm bảo đúng tiến độ theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, và tăng cường phát huy dân chủ, bảo đảm chấp hành đúng mọi quy định, quy chế của Đảng.

Đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể xây dựng TTHNQG phát triển toàn diện

(Chinhphu.vn) – Trong 2 ngày (24 và 25/6), Đảng bộ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TTHNQG) đã tổ chức thành công Đại hội đạị biểu Đảng bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên; Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành; Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VPCP Nguyễn Tiến Dũng đã đến dự Đại hội.

VPCP bế mạc Lớp đối tượng kết nạp Đảng

(Chinhphu.vn) - “Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Đảng là tăng cường sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng”.

Chi bộ Vụ Pháp luật: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy

(Chinhphu.vn) – Sáng 1/6, Vụ Pháp luật – Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 nhằm tổng kết, đánh giá các mặt công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ trước, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

VPCP khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

(Chinhphu.vn) – Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 26/5, Văn phòng Đảng uỷ tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị kết nạp Đảng cho 101 quần chúng ưu tú ở các đơn vị thuộc VPCP.