Xử lý những sai phạm Báo Đại Đoàn kết nêu

4:25 PM, 12/01/2008

(Website Chính phủ) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Báo Đại Đoàn kết thông báo việc xử lý nghiêm túc những sai phạm liên quan đến Cục Quản trị - Tài vụ mà Báo Đại Đoàn kết đã phản ánh.

Theo đó, sau khi Báo Đại Đoàn kết đăng một số bài phản ánh về những sai phạm, tiêu cực liên quan trực tiếp đến Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ (QT-TV) Vũ Việt Hảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Tổ Kiểm tra để kiểm tra làm rõ những nội dung mà Báo Đại Đoàn kết nêu.

Tổ Kiểm tra đã làm việc nghiêm túc và đã báo cáo kết quả kiểm tra về 6 nội dung liên quan trước tập thể lãnh đạo và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ.

Kết quả kiểm tra cho thấy phần lớn các nội dung phản ánh của Báo Đại Đoàn kết liên quan đến Cục QT-TV là có cơ sở. Cục QT-TV, nhất là từ năm 2003 đến năm 2006, đã có những sai phạm trong công tác quản lý, thực hiện quy định của pháp luật, quy chế của Văn phòng Chính phủ, cũng như ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; dẫn đến tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 30/11/2007, Văn phòng Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra nói trên. Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/12/2007, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục QT-TV đối với ông Vũ Việt Hảo. Đồng thời, yêu cầu ông Vũ Việt Hảo và lãnh đạo Cục kiểm điểm trách nhiệm, làm rõ những sai phạm, khuyết điểm mà Tổ kiểm tra đã kết luận; cùng với các bộ phận, cá nhân liên quan của Cục QT-TV giải quyết, khắc phục những tồn tại theo kết luận và kiến nghị của Tổ Kiểm tra. Quyết định trên là một bước trong việc thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Cục trưởng Cục QT-TV và các cán bộ liên quan có sai phạm.

Văn phòng Chính phủ đang tập trung chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm túc các sai phạm, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý, công tác cán bộ để thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu, giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trường Giang

(Nguồn: Công văn số 270/VPCP-TCCB )