Xây dựng các Chi bộ vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao

2:48 PM, 06/03/2020

(Chinhphu.vn) - Sáng 6/3, Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Hành chính, Vụ Quan hệ quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Hoàng Giang

* Thực hiện đúng chính sách tài chính

.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đó là: Thực hiện nghiêm túc chính sách chế độ, các nguyên tắc quản lý tài chính. Tham mưu trung thực cho lãnh đạo VPCP trong công tác quản lý tài chính.

.

Thực hiện đúng chính sách tài chính, tổ chức thực hiện và thực hiện chủ trương tiết kiệm, đạt hiệu quả cao trong công tác: thẩm định, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước; giao kế hoạch kinh doanh dịch vụ và công tác phê duyệt kế hoạch cải tạo, sửa chữa, mua sắm, quỹ lương cho các đơn vị dự toán thuộc VPCP. Triển khai phần mềm quản lý tài sản áp dụng thống nhất; chú trọng công tác quản lý đầu tư xây dựng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức…

.

Ngoài ra, phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước như: APEC 2017; Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên 2018; WEF ASEAN 2018; ASEAN 2020; Đại hội Đảng XIII…

.

Vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng và của đảng viên được nâng lên. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên được thực hiện tốt, tạo được sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn Chi bộ.

.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận đã bày tỏ nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022. Trong đó, xây dựng Chi bộ vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến trong lĩnh vực được giao quản lý nhằm đem lại hiệu quả công tác cao hơn.

 

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành tặng hoa Chi uỷ Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Hoàng Giang 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình hành động, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị; làm tốt công tác xây dựng Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh; luôn xây dựng và củng cố đoàn kết nội bộ, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

.

Tin tưởng tập thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thành đề nghị Chi bộ tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn của các đảng viên bằng nhiều hình thức khác nhau tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý tài chính, tài sản tại các đơn vị, giúp tập thể lãnh đạo VPCP yên tâm về công tác quản lý tài chính, tài sản; kịp thời hướng dẫn các đơn vị cấp dưới tốt hơn…

.

Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Vụ trưởng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Duy Duẩn, Phó Vụ trưởng được bầu làm Phó Bí thư, đồng chí Đỗ Tuấn Trinh được bầu làm Chi uỷ viên. Đại hội cũng bầu ra 5 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ 26.

.

* Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác hành chính

 

 Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP phát biểu tại Đại hội. Ảnh Nhật Thy

Chi bộ Vụ Hành chính trực thuộc Đảng bộ VPCP. Chi bộ có tổng số đảng viên 48, được chia thành 5 tổ đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Vụ Hành chính thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo VPCP ban hành các quy chế về nghiệp vụ chuyên môn, góp phần từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác hành chính tại VPCP và trong hệ thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước.

.

Đặc biệt năm 2019, Chi bộ đã thực hiện có hiệu quả việc phát hành văn bản có chữ ký số trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, giảm văn bản giấy các văn bản; hồ sơ trình tiếp nhận, chuyển giao đúng thủ tục, nhanh chóng, không để sót hay chậm việc, kể cả trong giờ và ngoài giờ hành chính.

 

 Đại hội Chi bộ Vụ Hành chính. Ảnh Nhật Thy

Đồng chí Mai Thị Thơm, Bí thư Chi bộ Vụ Hành chính cho biết, Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Vụ Hành chính, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác: Văn thư, lưu trữ, đánh máy, in chụp, đọc soát, tin học hành chính, tổng hợp nghiệp vụ, phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP. Chi ủy quan tâm đổi mói phương thức lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hàng năm một cách cụ thể, thiết thực; xác định nhiệm vụ trọng tâm và tổng kết rút kinh nghiệm, đặc biệt là lãnh đạo công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng xử lý công việc. Do đó công tác chuyên môn, nghiệp vụ được nâng lên rõ rệt, có nhiều đổi mới, sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, đảng viên được chú trọng nâng cao chất lượng với nhiều hình thức phù hợp. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới thiết thực kết hợp trong các buổi sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề thực tế. Đây cũng là một trong những nội dung sinh hoạt tập thể hàng tháng của Chi bộ và trở thành công việc thường xuyên thiết thực của mỗi cá nhân trong đơn vị, gắn với các phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xử lý hồ sơ công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và cải cách thủ tục hành chính mang lại hiệu quả thực tiễn.

.

Nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được Chi bộ đề cao trong mọi hoạt động. Công tác dân vận được triển khai kịp thời thiết thực. Điểm nổi bật trong công tác dân vận là tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi công chức, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Ra mắt Chi ủy Chi bộ Vụ Hành chính giai đoạn 2020-2022. Ảnh Nhật Thy

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP đánh giá, Chi bộ Vụ Hành chính nhiệm kỳ 2017-2020 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Đảng. Chi ủy đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất với lãnh đạo Vụ làm tốt công tác chính trị tư tưởng để đảng viên, công chức yên tâm công tác, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được thực hiện đều đặn, nghiêm túc, mở rộng sinh hoạt chuyên đề qua các buổi tham quan khảo sát, qua đó tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các đảng viên, công chức Vụ. Về công tác chuyên môn, trong bối cảnh VPCP có nhiều đổi mới, Vụ Hành chính cũng phát sinh nhiều nhiệm vụ quan trọng như việc phát hành văn bản chữ kỹ số. Mặc dù khối lượng công việc tăng, Chi ủy cùng lãnh đạo Vụ đã chỉ đạo sát sao các phòng chức năng để hoàn thành tốt 5 mảng nhiệm vụ được giao.

.

Đại hội Chi bộ Vụ Hành chính đã bầu ra Chi ủy giai đoạn 2020-2022 gồm 5 đồng chí; đồng chí Mai Thị Thơm, Phó Vụ trưởng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Phó Vụ trưởng được bầu là Phó Bí Thư, đồng thời bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP.

.

* Làm tốt công tác tham mưu về chính trị đối ngoại và hội nhập quốc tế

 

 Đại hội Chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế - Ảnh: Thiện Tâm

Hiện nay, Chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế có 25 đảng viên. Hầu hết các đảng viên đều là các cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, ý thức phấn đấu. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của tập thể Chi ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế đã hoàn thành công việc với khối lượng lớn, chất lượng tham mưu cao, đáp ứng yêu cầu đề ra.

.

Cụ thể, về nhiệm vụ chính trị tham gia xây dựng chương trình công tác, trình các Đề án, Vụ đã phục vụ, tham gia 34 chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, 32 chuyến công tác nước ngoài của các Phó Thủ tướng. Phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và một số chuyến công tác nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội.

.

Vụ tham mưu Chính phủ ký chính thức Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-EU. Đồng thời tham mưu có chất lượng và hiệu quả đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định, quyết định, hướng dẫn và kiện toàn cơ chế chính sách về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Đặc biệt đã tham mưu lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo để hoàn thành ký kết xong các dự án tiếp nhận nguồn vốn IDA của WB, ADF của ADB dành cho Việt Nam trước khi Việt Nam tốt nghiệp vốn ODA; chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi được giao...

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phát biểu tại Đại hội Chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế - Ảnh: Thiện Tâm

Về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động, phân công phân nhiệm rõ ràng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Chi bộ đã xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát các năm trong nhiệm kỳ.

.

Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, Chi ủy, Chi bộ cũng đã chỉ đạo và phối hợp với Công đoàn Vụ tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm tăng cường tình đoàn kết nội bộ. Tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao do Công đoàn VPCP; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, kỹ năng chuyên môn, quan tâm đề xuất cấp trên thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng.

.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội tập trung đánh giá, thảo luận các mặt công tác của Chi bộ nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới 2020-2022.

 

Đồng chí Đoàn Mạnh Giao, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Quan hệ quốc tế - Ảnh: Thiện Tâm

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy đã đánh giá cao công tác phối hợp của Chi ủy với lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt Chi bộ đã làm tốt công tác tham mưu về chính trị (chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế); kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…

.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ Vụ Quan hệ Quốc tế nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Quang được bầu làm Phó Bí thư và đồng chí Trương Đức Hân, Đỗ Thị Thu, Nguyễn Thị Liễu được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội cũng bầu ra 6 đồng chí (gồm cả dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 26.

.

Hoàng Giang - Nhật Thy - Thiện Tâm