Xây dựng VPCP chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

5:13 PM, 20/07/2021

(Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng cuối năm, VPCP tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc; tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, xây dựng VPCP chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Gia Huy

Chiều 20/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn chủ trì cuộc họp Đảng ủy VPCP về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

.

Cuộc họp còn có sự tham dự của Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành; Phó Bí thư Đảng ủy VPCP Nguyễn Đức Minh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP...

.

Tham mưu kịp thời các biện pháp thực hiện "mục tiêu kép"

.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP Nguyễn Đức Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy VPCP đã phối hợp với lãnh đạo VPCP thực hiện tốt Quy chế phối hợp, tập trung lãnh đạo, quán triệt đến các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản, chỉ thị của cấp trên và quy chế, quy định của cơ quan theo phương châm: "Kỷ cương - Chất lượng - Kịp thời - Chuyên nghiệp - Hiện đại". Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, VPCP chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, bảo đảm giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

.

VPCP cũng thực hiện tốt vai trò điều hòa, phối hợp công tác giữa các thành viên Chính phủ; bảo đảm yêu cầu trao đổi thông tin, giúp các thành viên Chính phủ tham gia vào việc giải quyết công việc chung của tập thể Chính phủ theo Quy chế làm việc. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu đưa vào chương trình phiên họp thường kỳ của Chính phủ các nội dung còn nhiều vướng mắc, khó khăn, phát sinh đột xuất để kịp thời giải quyết.

.

Đối với công tác tham mưu tổng hợp, VPCP tập trung, làm tốt nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, thẩm tra các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh. Đối với công tác thông tin đã chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt công tác tham mưu về tình hình thông tin báo chí, dư luận phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm phục vụ kịp thời, chu đáo, an toàn cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và VPCP.

.

VPCP thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Chính phủ.

.

Một số kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được nêu lên là trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, VPCP đã phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bảo đảm kịp thời, chính xác, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

.

Trong đó, nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, tấn công là chủ động, là đột phá; phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, thường xuyên, lâu dài, quyết định; tổng tiến công toàn diện, toàn lực, thần tốc, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa ở những nơi có ổ dịch với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng, cuộc sống của người dân; đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm 2021.

.

Đặc biệt, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 26/5/2021 về việc thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng với nguồn ngân sách nhà nước đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ mua, nhập khẩu vaccine để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy VPCP Nguyễn Đức Minh, tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, tạo sự thống nhất cao trong toàn bộ Đảng bộ. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

.

Ảnh: Gia Huy

Tập trung việc đột xuất, việc nóng, tham mưu phòng, chống dịch

.

Kết luận tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đánh giá trong 6 tháng đầu năm, VPCP đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là 3 nhiệm vụ trụ cột của VPCP liên quan đến công tác tham mưu tổng hợp, thông tin truyền thông và công tác hậu cần phục vụ hoạt động của lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và VPCP.

.

Các đơn vị cần tiếp tục bám sát chương trình công tác, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh về công tác tham mưu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu đây là một trong 3 nhiệm vụ chính trị quan trọng của VPCP, đề nghị công tác tham mưu phải đúng, trúng và thực tế hơn nữa, muốn vậy công tác cán bộ phải tăng cường hơn; công tác điều hòa, phối hợp công tác cần hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thông tin, tuyên truyền cần tiếp tục đẩy mạnh, tạo sự phấn khởi, niềm tin và động lực phát triển; kịp thời phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc gây hoang mang dư luận xã hội.

.

Các đơn vị cần tập trung giải quyết các việc đột xuất, các sự việc nóng, bám sát và các chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tập trung công tác tham mưu cho phòng, chống dịch COVID-19.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng đề nghị các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, của địa phương và cơ quan VPCP.

.

Trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy VPCP sẽ tiếp tục phối hợp lãnh đạo cơ quan tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch năm 2021.

.

VPCP phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới lề lối làm việc, xây dựng VPCP chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

.

Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc, trong quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác phối hợp giữa các cá nhân và tập thể trong xử lý công việc chuyên môn; khắc phục việc chậm trễ trong giải quyết công việc, nợ đọng văn bản và phải đính chính văn bản; bảo đảm tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ. Đề cao trách cá nhân người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Gia Huy