Vụ Tổ chức cán bộ: Nhiều đổi mới trong tham mưu, xử lý công việc

4:53 PM, 25/11/2020

(Chinhphu.vn) – Chiều 25/11, Vụ Tổ chức cán bộ (VPCP) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Hoàng Giang

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hoàng Tuấn, trong năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ đã bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo VPCP, Đảng ủy, Công đoàn cấp trên.

.

Công tác tuyển dụng tiếp tục được thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế, hạn chế tối đa tuyển dụng mới, chủ yếu điều động trong nội bộ cơ quan và sắp xếp, phân công lại trong nội bộ đơn vị; công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện ngày càng bài bản, nền nếp theo quy định.

.

Công tác quy hoạch được công khai, minh bạch, khách quan, nghiêm túc, chặt chẽ; công tác bổ nhiệm bảo đảm đúng trình tự, thủ tục. Việc tập sự cấp phó Vụ, Cục, đơn vị đã tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nguồn quy hoạch sẵn sàng cho việc bổ nhiệm khi có nhu cầu; tạo động lực phấn đấu cho công chức có cơ hội thể hiện năng lực quản lý điều hành và tích lũy kinh nghiệm công tác.

.

Công tác cải cách hành chính được triển khai theo đúng kế hoạch; công tác đào tạo, bồi dưỡng đi vào chất lượng, phù hợp yêu cầu mới. Duy trì thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đã có tác dụng động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

.

Văn phòng Ban cán sự Đảng của Chính phủ đã bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định về xử lý các hồ sơ với nhiều việc gấp, khó. Văn phòng Đảng ủy đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025.

.

Văn phòng Công đoàn đã chủ động, đổi mới hơn, luôn bám sát vai trò chức năng của công đoàn tham mưu, đề xuất tổ chức các hoạt động ngày càng có chiều sâu, thực chất, hiệu quả, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, được lãnh đạo, đảng ủy và các đoàn viên ghi nhận, đánh giá cao… Văn phòng Đoàn Thanh niên tham mưu tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, tri ân, về nguồn ý nghĩa, thiết thực.

.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá cao kết quả đạt được trên các mặt công tác của Vụ Tổ chức cán bộ.

.

Mặc dù năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ có nhiều thay đổi về nhân sự, nhưng cán bộ, công chức của Vụ luôn nỗ lực có nhiều đổi mới trong tham mưu, xử lý công việc. Đặc biệt là đã chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với bối cảnh dịch bệnh, nổi bật là tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống VPCP, Đại hội Thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ VPCP; tham mưu phòng chống dịch COVID-19 tại VPCP…

.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong tập thể; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, công chức. Từng công chức chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy định, quy trình, thủ tục, công bằng, công khai, minh bạch, công tâm, có lý, có tình, vì mục tiêu chung, vì tập thể và quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP.

.

Năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ Chính phủ mới Vụ Tổ chức cán bộ cần tham mưu kịp thời xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ mới. Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP để nhanh chóng ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

.

Đồng thời tiếp tục tham mưu tốt công tác quản lý cán bộ; cải cách hành chính; chế độ, chính sách; thi đua, khen thưởng; đào tạo; thanh tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính trị, tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần... nhằm xây dựng môi trường làm việc công khai, minh bạch, dân chủ, đoàn kết, qua đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tin tưởng, yên tâm công tác, tích cực thi đua, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2021.

.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Khả Toàn cho biết, Vụ sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đặc biệt là những vấn đề do nguyên nhân chủ quan. Tăng cường sự phối hợp giữa Chi ủy - lãnh đạo Vụ - Công đoàn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong công tác đảng, công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào; gắn kết các nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận, nhất quán trong tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu vì thành tích chung của vụ. Tất cả công chức Vụ Tổ chức cán bộ quyết tâm và nỗ lực hành động, vừa khẳng định bản thân, vừa vì nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Hoàng Giang