Vụ TCCB: Phát huy sức mạnh tập thể, cá nhân trong công tác thi đua, khen thưởng

6:18 PM, 16/06/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày 16/6, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

 

 Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của Vụ Tổ chức cán bộ - Ảnh: Nhật Thy

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng VPCP Nguyễn Xuân Thành tham dự Hội nghị.

.

Trong 5 năm qua, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu cho Lãnh đạo VPCP triển khai nhiều phong trào thi đua có nội dung, hình thức phong phú, sát thực và ý nghĩa, là động lực để VPCP hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận.

.

Một số phong trào thi đua Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP phát động như: “Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng thắng lợi Đại hội lần thứ XII của Đảng, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (năm 2016); tham mưu phát động phong trào “VPCP với những hoạt động hướng về Trường Sa” (năm 2017), đã phối hợp với các đơn vị kêu gọi ủng hộ Trường Sa với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng; tham mưu triển khai tích cực phong trào thi đua “VPCP với phong trào xây dựng nông thôn mới”; tham mưu phát động phong trào thi đua năm 2019 với Chủ đề “Kỷ cương - Chất lượng - Kịp thời - Chuyên nghiệp - Hiện đại”; hướng dẫn các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và tổng kết phong trào thi đua Cả nước chung sức vì nông thôn mới giai đoạn 2011-2020…

.

Bên cạnh đó, để hưởng ứng các phong trào chung, Vụ Tổ chức cán bộ cũng phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng của đơn vị. Điển hình là các phong trào: “Nâng cao chất lượng công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính”; phong trào “Phát huy sáng kiến và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao”; phong trào Xây dựng hình ảnh người công chức và tập thể đơn vị Vụ Tổ chức cán bộ “Đoàn kết, công tâm, trách nhiệm, hiệu quả”…

.

Về danh hiệu thi đua, Vụ Tổ chức cán bộ hàng năm đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Tập thể Vụ Tổ chức cán bộ được tặng 2 Cờ thi đua của Chính phủ và 4 cờ Thi đua của VPCP. Cán bộ, công chức Vụ hàng năm đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Không có đồng chí nào vi phạm kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

.

Về hình thức khen thưởng, hàng năm Vụ Tổ chức cán bộ đều được các cấp khen thưởng bằng nhiều hình thức. Đã vinh dự được tặng thưởng 1 Huân chương Lao động, 2 bằng khen của Thủ tướng Chỉnh phủ, 6 bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP. Có 5 lượt công chức được tặng thưởng Huân chương lao động các loại; 9 lượt công chức được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 41 lượt công chức được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm (tăng 41,03% so với giai đoạn 2006 - 2010).

.

Thành tích trong phong trào thi đua của các tập thể và cá nhân giai đoạn 2015-2020 đã góp phần đẩy mạnh các mặt công tác chuyên môn và xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Vụ Tổ chức cán bộ nhiều lần được lãnh đạo các cấp biểu dương, được các Vụ, Cục, đơn vị và các tập thể, cá nhân có mối quan hệ công tác đánh giá cao.

 

 Vụ Tổ chức cán bộ chúc mừng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Ảnh Nhật Thy

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi dua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; các phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả.

.

Phát huy sức mạnh của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Thông qua kết quả thực hiện các phong trào thi đua làm cơ sở để bình chọn, phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trước chức trách, nhiệm vụ được giao.

.

Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; khuyến khích, động viên cán bộ công chức đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiến hành sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, bình xét thi đua, và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.

.

Tiếp tục duy trì việc chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ, VPCP nhất là chấp hành kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; xây dựng Vụ Tổ chức cán bộ trở thành đơn vị kiểu mẫu, đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, mẫu mực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng chi bộ, đơn vị công đoàn trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

.

Tại Hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ đã tôn vinh và đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP công nhận, tặng bằng khen vào dịp Đại hội thi đua của VPCP đối với: Tập thể Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Công đoàn và 4 đồng chí: Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP; Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ; Huỳnh Vũ- Phó trưởng phòng đào tạo.

.

Cũng tại Hội nghị Bí thư Đảng ủy, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hoàng Tuấn phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với Chủ đề “Phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo, hiệu quả”.

.

Nhật Thy