Văn phòng Chính phủ sẽ xây dựng Trang tin điện tử về cải cách thủ tục hành chính

6:00 PM, 15/01/2008

(Website Chính phủ) - Để triển khai thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, Văn phòng Chính phủ sẽ xây dựng Trang tin điện tử về cải cách thủ tục hành chính của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu và nội dung chính của Trang tin điện tử này là để thiết lập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh và công khai bộ cơ sở dữ liệu thống nhất trên toàn quốc về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.

Phương Mai

(Nguồn: Công văn 326/VPCP-CCHC)