Văn phòng Chính phủ nghiệm thu Đề án khoa học

6:57 PM, 06/06/2007

(Website Chính phủ) – Chiều 6/6, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề án khoa học. Sự tham gia của Việt Nam vào "Cộng đồng kinh tế ASEAN" trong định hướng phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế do nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp cùng các Bộ: Ngoại giao, Thương mại, thực hiện.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (KHXHVN) đã chủ trì xây dựng và thực hiện Đề án Sự tham gia của Việt Nam vào "Cộng đồng kinh tế ASEAN" trong định hướng phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế do Viện trưởng Viện KHXHVN Đỗ Hoài Nam làm Chủ nhiệm đề án. Đây là đề án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc của tập thể các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu tâm huyết thực hiện.

Mục tiêu của Đề án là đưa ra những khuyến nghị về giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quá trình hội nhập vào kinh tế khu vực ASEAN nói riêng và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung trên cơ sở nghiên cứu những nội dung cơ bản của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), những tác động của AEC tới các nước thành viên và quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề án, cho rằng, đề án đã đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; đã đề cập và phân tích một cách toàn diện, khoa học về bối cảnh, điều kiện ra đời, mục tiêu, nội dung và khuôn khổ của AEC; đặc biệt đã đưa ra những khuyến nghị cụ thể, là cơ sở khoa học nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam với thế giới. Tuy nhiên, đề án cũng cần phải khắc phục và điều chỉnh một số nhược điểm để hoàn thiện hơn.

Kiều Liên