VỤ KHOA GIÁO- VĂN XÃ

Chức vụ Họ và tên
 Vụ trưởng  Chu Đức Nhuận
 Phó Vụ trưởng  Vũ Đức Minh
 Phó Vụ trưởng  Đoàn Hữu Bảy
 Phó Vụ trưởng  Nguyễn Việt Hùng
 Hàm Vụ trưởng  Hồ Đình Chinh
 Hàm Vụ trưởng  Lê Quang Trung
 Hàm Vụ trưởng  Đinh Hữu Phí
 Hàm Vụ phó  Đậu Xuân Cảnh
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Thị Mỹ Dung
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Thị Minh Ngọc
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Thái Hiển
 Hàm Vụ phó  Vũ Thị Bích Hằng
 Hàm Vụ phó  Nguyễn Cửu Đức
 Chuyên viên chính  Trịnh Thị Thảo
 Chuyên viên chính  Vũ Công Thảo
 Chuyên viên chính  Đinh Ngọc Dinh
 Chuyên viên chính  Nguyễn Lê Bình
 Chuyên viên chính  Ngô Thị Phương Liên
 Chuyên viên chính  Phạm Văn Sơn
 Chuyên viên  Phùng Mạnh Cường
 Chuyên viên  Hoàng Minh Tiến
 Chuyên viên  Nguyễn Thu Hằng
 Chuyên viên  Đào Duy Tuấn
 Chuyên viên  Lê Thị Thanh