VPCP triển khai phong trào thi đua đặc biệt, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19

12:56 PM, 27/09/2021

(Chinhphu.vn) - Triển khai phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", Văn phòng Chính phủ (VPCP) phát động phong trào thi đua với chủ đề "Văn phòng Chính phủ tận tâm, hiệp lực, vì đất nước, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19".

Văn phòng Chính phủ phát động phong trào thi đua với chủ đề "Văn phòng Chính phủ tận tâm, hiệp lực, vì đất nước, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19". Ảnh minh họa

VPCP vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Văn phòng Chính phủ tận tâm, hiệp lực, vì đất nước, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19".

.

Kế hoạch đã đề ra các nội dung phong trào thi đua. Đó là, thi đua nghiên cứu sáng kiến, giải pháp, cách làm có tính mới, đột phá để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy lùi đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

.

Nỗ lực hết mình trong xử lý hồ sơ công việc với tinh thần “làm hết việc, chứ không làm hết giờ”. Kiên quyết không để chậm hồ sơ công việc, đặc biệt đối với các công việc liên quan đến phòng, chống dịch, phải xử lý nhanh nhất, mọi lúc, mọi nơi, dứt điểm từng việc.

.

Thường xuyên nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ giao. Tổ chức theo dõi, đôn đốc chuyên đề đối với các nhiệm vụ về phòng, chống dịch.

.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác phục vụ lãnh đạo Chính phủ, các sự kiện, an toàn trụ sở cơ quan, môi trường làm việc an toàn, phòng ngừa từ sớm, từ xa, chủ động các phương án ứng phó các tình huống dịch.

.

Quyết tâm vượt qua khó khăn, đổi mới mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, vừa đáp ứng mục tiêu phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa kinh doanh dịch vụ an toàn, hiệu quả.

.

Thi đua cùng cả nước chung tay đảm bảo an sinh xã hội bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kịp thời; chăm lo, chia sẻ, động viên người lao động của các đơn vị sự nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

.

Kế hoạch cũng đề ra bốn giải pháp thực hiện phong trào, đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng phát động cùng với Phong trào “Văn phòng Chính phủ tận tâm, hiệp lực, vì đất nước, quyết tâm chiến thắng đại dịch COCID-19” bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, sáng tạo, có tiêu chí cụ thể, có tính chất lan tỏa, có hiệu quả rõ rệt.

.

Tổ chức công việc bảo đảm thông suốt, liên tục, không gián đoạn vì bất cứ lí do nào. Đặc biệt ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.

.

Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch; đặc biệt là công chức, viên chức và người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch có ý tưởng mới, sáng tạo, có tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

.

Đề cao tinh thần tận tụy, tiên phong và sẵn sàng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP; phát huy vai trò của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong thực hiện Phong trào do Thủ tướng Chính phủ và VPCP phát động.

.

Các tập thể, cá nhân đạt tiêu chí theo nội dung phát động thi đua có thể được đề nghị tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Ngoài khen thưởng sơ kết, tổng kết, có xem xét khen thưởng đột xuất để đảm bảo tuyên dương, động viên kịp thời.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP yêu cầu các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai Kế hoạch của VPCP; khuyến khích đổi mới, sáng tạo những mô hình mới, cách làm hay, phù hợp với phong trào chung, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mở chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, khích lệ hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và VPCP phát động.

.

Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ VPCP vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng thi đua, tích cực tham gia, phát huy sáng kiến, tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khẳng định quyết tâm đẩy lùi đại dịch.

.

Từng công chức, viên chức, người lao động của VPCP biểu thị quyết tâm, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, tận tụy, hết mình, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm với bản thân, với cơ quan, với cộng đồng, với xã hội, hướng tới mục tiêu chung tay đẩy lùi đại dịch; tích cực thi đua sáng tạo, phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường, cống hiến cho mục tiêu chung.

.

Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc cần điều chỉnh bổ sung, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, điều chỉnh.

.

Với quyết tâm cao, tinh thần tiên phong sẵn sàng, quyết tâm vì mục tiêu chiến thắng đại dịch, Bộ trưởng, Chủ nhiệm kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP tận tâm, tận lực, năng động, sáng tạo, nỗ lực cống hiến, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt này.

.

Hoàng Giang