VPCP tích cực hưởng ứng, phát huy sáng kiến xử lý công việc

4:47 PM, 14/08/2012

(Chinhphu.vn) - Qua 20 ngày đầu thực hiện đợt thi đua 40 ngày “Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ đang cùng nhau quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hăng hái phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc.

Cán bộ, công chức VPCP trong ngày phát động thi đua. Ảnh: Thuỳ Chi
Đợt phát động thi đua diễn ra trong 40 ngày (từ 20/7 đến 10/8) nhằm lập thành tích chào mừng Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh (2-9) và Ngày truyền thống VPCP (28/8). Chỉ mới qua 20 ngày phát động, nhưng đợt thi đua đã tạo được không khí sôi nổi và thiết thực trong toàn cơ quan. Một số đơn vị còn có chương trình hành động cụ thể và đề ra nhiều biện pháp để thực hiện phong trào thi đua.

Thời gian xử lý nhanh đi đôi với chất lượng công việc

Mục tiêu của đợt vận động là đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xử lý văn bản vượt thời gian quy định đối với từng cá nhân, từ chuyên viên, lãnh đạo đơn vị đến lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Vì vậy, Vụ Thư ký - Biên tập phấn đấu hoàn thành việc soạn thảo, chuẩn bị, tham gia biên tập các bài viết, phát biểu của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian quy định với chất lượng chuyên môn cao nhất, đồng thời sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ xử lý hồ sơ công việc, phấn đấu trả lời trước thời hạn quy định, trong đó trả lời trước ít nhất 1/2 ngày làm việc đối với các việc có nội dung phức tạp, trả lời trong ngày đối với các việc khác.

Còn Vụ Khoa giáo - Văn xã phấn đấu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ công việc, thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản trong thời gian từ 1 đến 2 ngày. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cũng tích cực, chủ động hơn trong xử lý hồ sơ, bảo đảm nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công việc.

Chương trình hành động thông qua các khẩu hiệu thi đua

Phấn đấu thi đua xử lý công việc chính xác, rút ngắn thời gian xử lý công việc trong từng ngày, Vụ Tổ chức cán bộ đã đưa ra khẩu hiệu hành động thi đua: “Xử lý công việc chính xác, tiến độ nhanh. Việc hôm nay không để ngày mai”, đồng thời nêu cao tinh thần mỗi người thi đua với người khác và tự thi đua với chính mình, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc cụ thể.

Để thi đua làm việc với nỗ lực cao nhất, hiệu quả nhất, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cũng đang thực hiện nội dung thi đua với khẩu hiệu: “Nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc, tổ chức thông tin kịp thời, chính xác”. Vụ Đổi mới doanh nghiệp còn xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua 40 ngày đối với việc xử lý hồ sơ công việc.

Cổng TTĐT Chính phủ thực hiện nội dung thi đua với khẩu hiệu “Nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc, tổ chức thông tin kịp thời, chính xác”. Ảnh: Nhật Bắc

Vụ Pháp luật đề ra chương trình hành động hưởng ứng thi đua với khẩu hiệu: “Chất lượng cao hơn, thời gian vượt trội và kỷ luật nghiêm minh”, các cán bộ cùng nhau thi đua, chung sức, chung lòng, đoàn kết, hợp tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng xử lý các đề án, dự án với tinh thần chủ động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả.

Sau 20 ngày thi đua, bước đầu đã có những chuyển biến căn bản trong việc xử lý hồ sơ công việc, một số Vụ, Cục các hồ sơ công việc đều được xử lý đúng hạn, nhanh hoặc vượt thời gian quy định, số lượng văn bản tồn đọng giảm đi, số lượng vụ việc chậm trễ được khắc phục cơ bản.

Trong thời gian còn lại của cuộc thi đua, các đơn vị của Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung vào việc xử lý hồ sơ công việc với chất lượng và tiến độ nhanh nhất. Các cá nhân và tập thể sẽ tiếp tục phát huy sáng kiến, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ công việc, nâng cao chất lượng phối hợp trong nội bộ Văn phòng Chính phủ và với các cơ quan ngoài. Từ đó Văn phòng Chính phủ sẽ có đánh giá tổng thể và có các bước triển khai bền vững trong thời gian tiếp theo.

Gia Huy