VPCP thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

5:03 PM, 26/04/2013

(Chinhphu.vn) – VPCP luôn nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, đôn đốc cán bộ, cá nhân sử dụng thời gian có hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc theo đúng quy chế làm việc.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quý I/2013, VPCP đã triển khai những công việc cụ thể. Việc tiết kiệm, chống lãng phí được quán triệt và tiến hành kiểm tra đối với các đơn vị, cá nhân sử dụng thời gian có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác chuyên môn. Từng bước hoàn thiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản (xử lý trên mạng) hộp thư điện tử để trao đổi công việc nhằm tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc và hạn chế, tiết kiệm sử dụng giấy in, mực in, điện thoại, fax…

Đối với công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, VPCP đã công khai tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại VPCP, công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm… đối với cán bộ, công chức và người lao động cơ quan.

Trong quý II/2013, VPCP sẽ thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân sử dụng thời gian có hiệu quả, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc, xử lý văn bản theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ để qua đó tiết kiệm được thời gian, chi phí…

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp, kiểm tra, giám sát các hoạt động mua sắm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng để bảo đảm kinh phí luôn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Huy Anh