VPCP ra Chỉ thị về phòng, chống dịch COVID-19

1:50 PM, 02/06/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn vừa ký ban hành Chỉ thị số 3601/CT-VPCP về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại VPCP.

Cụ thể, triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 29/5/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP yêu cầu Trưởng các Vụ, Cục, đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 30/5/2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo lĩnh vực được phân công; thường xuyên nắm tình hình, tham mưu, đề xuất lãnh đạo VPCP báo cáo lãnh đạo Chính phủ có chỉ đạo kịp thời, phù hợp đối với công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

.

Đồng thời quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi cư trú. Theo yêu cầu từng loại công việc cụ thể, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc qua môi trường mạng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, bảo đảm yêu cầu tiến độ và chất lượng công việc, không để gián đoạn công việc do dịch bệnh.

.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Tin học bố trí trang thiết bị cần thiết để các Vụ, Cục, đơn vị triển khai công việc qua mạng; sẵn sàng các điều kiện để kết nối các cuộc họp trực tuyến khi có yêu cầu.

.

Cục Quản trị, Cục Hành chính- Quản trị II khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Triển khai nghiêm, đồng bộ các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại trụ sở Chính phủ, VPCP. Kiểm tra thân nhiệt toàn bộ người vào trụ sở Chính phủ, VPCP, theo dõi đầy đủ để phục vụ truy vết khi cần thiết; khử khuẩn thường xuyên trụ sở và các phòng làm việc, phòng họp, phương tiện vào trụ sở; yêu cầu đeo khẩu trang, giãn cách chỗ ngồi, kiểm soát chặt chẽ thành phần dự hội nghị, cuộc họp. Không để công chức, người lao động tiếp khách tại phòng làm việc, trụ sở cơ quan VPCP.

.

Các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Hội nghị quốc tế, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Nhà khách La Thành, Hội trường Thống Nhất căn cứ tình hình cụ thể, tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị mình. Chủ động phương án tổ chức hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình dịch bệnh.

.

Công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện và vận động người thân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan và chính quyền nơi cư trú. Tuyệt đối không chủ quan, không đến các khu vực đang có dịch và các nơi mà cơ quan chức năng khuyến cáo.

.

Trường hợp đã đến địa bàn có dịch trong 21 ngày qua, bắt buộc phải khai báo theo hướng dẫn của cơ quan y tế, chính quyền địa phương và với Phòng Y tế, Cục Quản trị để thực hiện các biện pháp theo dõi, xét nghiệm nếu cần thiết hoặc cách ly phù hợp.

.

Các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm phải tự giác, chủ động báo cáo và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan y tế; thường xuyên báo cáo lãnh đạo đơn vị về tình trạng sức khỏe nếu phải cách ly. Nếu có các triệu chứng của bệnh phải kịp thời thông báo về Phòng Y tế, Cục Quản trị và cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phù hợp.

.

Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động VPCP thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị và từng công chức, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm nếu để xảy ra hậu quả do không thực hiện các yêu cầu của cơ quan y tế, của VPCP.

.

Thiện Tâm